12 stycznia 2007

XXXV-lecie ATTISU

Andrzej WŁODARCZYK

35 lat to taki piękny wiek – człowiek jest jeszcze atrakcyjny, już dużo umie, ma już doświadczenie. Życzę Państwu kolejnych 35 lat i zachowania wszystkich przymiotów tego 35-letniego okresu życia. Natomiast jeśli chodzi o marzenia, chciałbym, aby spełniło się to o godziwych zarobkach. Niestety, nie ma w tej chwili żadnej woli politycznej, żeby te zarobki były rzeczywiście godne.
Nie chcemy wiele – chcemy, aby pielęgniarka zarabiała 3000 zł miesięcznie brutto, a lekarz bez specjalizacji ok. 5000 zł brutto.

Prezydium ORL w Warszawie za działalność na rzecz środowiska lekarskiego, szczególnie samorządu lekarskiego, postanowiło przyznać dyplomy honorowe 4 osobom, lekarzom, oczywiście. Są to: kol. kol. Wiesław Dideńko, Ewa Gliszczyńska, Elżbieta Sosnowska i Maria Turska. Chcielibyśmy, żeby spośród tych osób, które pracują jeszcze w tym wspaniałym szpitalu i zakładzie,
i zasługują na to, odznaczenie takie otrzymał również kol. Bogdan Bzowski, ale on został już uhonorowany najwyższym odznaczeniem naszej Izby Lekarskiej na Zjeździe, i tak naprawdę nie mamy mu już co wręczyć.

Przewodniczący ORL w Warszawie
w czasie uroczystości jubileuszowych
w październiku 2006 roku

Centrum Opieki nad Rodziną – dużo więcej niż zwykła przychodnia 19 października 2006 r. nastąpiło otwarcie Centrum Opieki nad Rodziną, stanowiącego część Centrum ATTIS.

Eksperci, zajmujący się w rozwiniętych krajach świata organizacją ochrony zdrowia, od wielu lat wskazują na konieczność łączenia opieki medycznej z innymi aspektami funkcjonowania rodziny. W Centrum Opieki nad Rodziną zastosowano zupełnie nowatorskie podejście do organizacji świadczeń zdrowotnych. Każda rodzina będzie miała swojego „opiekuna”. Zadanie to będzie wykonywała wykwalifikowana pielęgniarka, która odbierając zgłoszenie dotyczące problemów ze zdrowiem korzystających z Centrum pacjentów, zaplanuje odpowiednie porady i konsultacje, będzie pełniła funkcję przewodnika i doradcy do spraw zdrowia.
Aby zagwarantować kompleksowość opieki, część świadczeń ma być zorganizowana we współpracy z innymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, ośrodkami pomocy psychologicznej, społecznej, stowarzyszeniami i fundacjami. Centrum Opieki nad Rodziną ma łączyć opiekę medyczną z psychologicznymi
i społecznymi aspektami funkcjonowania rodziny. eg

Archiwum