23 stycznia 2007

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

Praca dla lekarzy
16 listopada ub.r. w Centrum Dydaktycznym Akademii Medycznej w Warszawie odbyły się III Medyczne Targi Pracy.

W imprezie wzięły udział 22 firmy oraz instytucje medyczne i farmaceutyczne. Na studentów i absolwentów medycyny czekały oferty zatrudnienia, stażu i praktyk. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza te, które dotyczyły pracy za granicą. Brytyjczycy poszukiwali lekarzy oraz farmaceutów do pracy w sieci prywatnych szpitali i aptek. Na targach można się było dowiedzieć, jak wygląda praca w placówkach medycznych i farmaceutycznych, a także skorzystać z fachowej pomocy firm rekrutacyjnych w zakresie planowania ścieżki zawodowej, pisania CV i listu motywacyjnego. Jedynym przedstawicielem służby zdrowia z Warszawy było Centrum Zdrowia Dziecka, które poszukiwało pielęgniarek oraz lekarzy z ukończoną specjalizacją.

Nowe USG
15 listopada ub.r. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii wzbogacił się o nowy aparat ultrasonograficzny.

Urządzenie zostało przekazane przez Urząd Miasta i Gminy. Nowy nabytek znacząco przyczyni się do poprawy stanu zdrowia lokalnej społeczności.

Kardiologia w Piasecznie
8 listopada ub.r. w piaseczyńskim szpitalu odbyła się uroczystość otwarcia Pododdziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej.

Wyposażenie oddziału w specjalistyczną aparaturę medyczną zapewnił w ramach współpracy Centralny Szpital Kliniczny MSWiA. Piaseczyński pododdział to jedyna tego rodzaju placówka na terenie powiatu. Jej powstanie znacznie skróci czas oczekiwania na pomoc pacjentów, którzy do tej pory byli przewożeni do Warszawy. Utworzenie oddziału jest jednym z etapów modernizacji szpitala. W 2006 r. przeznaczono na nią ok. 1,5 mln zł. Cześć tej kwoty pozyskano od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza”. Wraz z kardiologią otwarto też wyremontowaną izbę przyjęć.

Spotkanie w STOCER-ze
2 listopada ub.r. w Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa „STOCER” w Konstancinie odbyło się spotkanie władz Samorządu Województwa Mazowieckiego z dyrekcją szpitala.

Konstancińskie Centrum, podległe samorządowi, jest jedną z najlepszych placówek w kraju. W czasie spotkania omawiano plany na rok 2007. Obejmują one modernizację bloku operacyjnego, zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz doposażenie Centrum. Szacunkowa wartość inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2007 r. wyniesie ponad 8,5 mln zł. Rozważano także możliwość utworzenia Centrum Leczenia Urazów Kręgosłupa. W latach 2004-2006 na inwestycje realizowane w Centrum
– samorząd Mazowsza przekazał w sumie 12,8 mln zł, z czego na zakup aparatury medycznej przeznaczono ponad 3,2 mln zł.

Pozwolenie na umowę
W październiku ub.r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie zgody na zawarcie umów cywilnoprawnych przez Wojewódzki Szpital Bródnowski z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, dotyczących udostępnienia oddziałów neurochirurgii i otolaryngologii na potrzeby dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Umowa między placówkami zostanie zawarta na czas określony – do 30 września 2017 r.

Niemalże od początku istnienia Wojewódzki Szpital Bródnowski współpracuje z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w zakresie prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej. Dzięki współpracy szpitala i CMKP powstały relacje organizacyjne, strukturalne i personalne korzystne dla obydwu placówek oraz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego – podał samorząd województwa, motywując swoją decyzję.
Oddział Neurochirurgii, o powierzchni 609,64 m2, dysponuje 45 łóżkami, Oddział Otolaryngologii, o powierzchni 948,10 m2 – 48 łóżkami.
Wniosek szpitala został pozytywnie zaopiniowany przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Nowy sprzęt w Pionkach
Na potrzeby oddziału wewnętrznego szpitala w Pionkach w październiku ub.r. zakupiono cztery koncentratory tlenu.

Pieniądze na ten cel – 10 tys. zł – dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach otrzymała od jednej
z warszawskich firm ubezpieczeniowych. Koncentratory tlenu służą do prowadzenia tlenoterapii w warunkach domowych i szpitalnych. Urządzenie wytwarza tlen w sposób ciągły, oddzielając ten zawarty w powietrzu atmosferycznym od azotu. Zakup koncentratorów w znacznym stopniu pozwoli ograniczyć korzystanie z butli tlenowych, których transport i magazynowanie jest dość kosztowne. Pionkowski szpital ma już osiem takich urządzeń.

Dzień otwarty na budowie
5 listopada ub.r. Starostwo Powiatowe w Pułtusku zorganizowało dzień otwarty na terenie budowy pułtuskiego szpitala.

Jak poinformowało starostwo, dotychczasowy koszt inwestycji to ok. 66 mln zł. Żeby zakończyć prace, potrzeba jeszcze ok. 20 mln zł. Inwestycja może być kontynuowana dzięki wsparciu Sejmiku Województwa Mazowieckiego ze środków Kontraktu Wojewódzkiego.
Podczas dnia otwartego można było obejrzeć dokumentację projektową dotyczącą budowy oraz otrzymać wszelkie niezbędne informacje na jej temat od inwestora zastępczego.

Archiwum