28 marca 2007

Uwaga! Delegaci!

XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie odbędzie się 31 marca 2007 r.

Zaproszenia dla delegatów zostaną przesłane pocztą.

Archiwum