20 czerwca 2007

Jeszcze o szkoleniach, kursach i punktach

Wracam do zagadnienia poruszonego przeze mnie w „Pulsie” nr 5/2007 (w rubryce „moim zdaniem: stomatologia”, str. 21 – przyp. red.).
Stowarzyszenie Polskich Lekarzy Dentystów złożyło do przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, dr. n. med. Andrzeja Włodarczyka, pismo dotyczące uznawania szkoleń z lat 2000-2004 za równoważne z kursami medycznymi organizowanymi po wejściu w życie rozporządzenia ministra zdrowia z 4.10.2004 r. Przewodniczący ORL w Warszawie otrzymał odpowiedź Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, podpisaną przez dyrektora Romana Danielewicza, datowaną 9.05.2007 r., zawierającą interpretację, w której czytamy:

„(…) na podstawie informacji zawartych w piśmie Pana Zbigniewa Klimka (…) można sądzić, że w latach 2000-2004, tj. przed wejściem w życie ww. przepisów, określenie „szkolenie” odpowiadało obecnie funkcjonującemu określeniu „kurs medyczny”, „sesje” organizowane były w ramach konferencji lub zjazdów, a liczba przyznawanych punktów nie była wyższa od obecnie stosowanego w podobnych przypadkach przelicznika.
Zdaniem Departamentu, w przypadku opisanych w wystąpieniu Pana Z. Klimka szkoleń – można je zaliczać zainteresowanym lekarzom, o ile ich formuła odpowiada formule kursu medycznego lub konferencji, oraz pod warunkiem, że liczba przyznawanych punktów nie przekraczała liczby punktów przyznawanych obecnie za dane zdarzenie edukacyjne, co określa załącznik nr 3 do przedmiotowego rozporządzenia”.

Niezwłocznie przekazujemy tę informację, istotną dla wszystkich lekarzy dentystów w Polsce.

Zbigniew KLIMEK

Archiwum