20 czerwca 2007

Konferencja naukowa: WSPÓŁCZESNE METODY PSYCHOMANIPULACJI A ZDROWIE PSYCHICZNE

Polskie Towarzystwo
Higieny Psychicznej
oraz PEDAGOGIUM
– Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
– zapraszają na

I Ogólnopolską
Konferencję Naukową

WSPÓŁCZESNE METODY PSYCHOMANIPULACJI
A ZDROWIE PSYCHICZNE

Konferencja, poświęcona problematy-
ce manipulacji psychologicznych
w mediach, lecznictwie, prawodawstwie, terapii, biznesie i in. dziedzinach życia, ich skutkom oraz sposobom przeciwdziałania, odbędzie się 14 czerwca 2007 r.,
w godzinach 10.00-17.00, w siedzibie Pedagogium WSPR w Warszawie, ul. Marszałkowska 115 (przy pl. Bankowym).

Główne zagadnienia:
„Pseudonauka jako instrument współczesnych psychomanipulacji – zarys problemu” dr Barbara Bożena Gujska, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej
„Uległość wymuszona i dobrowolna” prof. dr hab. Jacek Hołówka, Pedagogium – Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, Uniwersytet Warszawski
„Prawo bez wartości – prawo pozbawione sumienia a problem manipulacji społecznych” prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Pedagogium – Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
„Teoria i praktyka programowania neurolingwistycznego (NLP) w oczach psychologa społecznego”dr Tomasz Witkowski, wydawnictwo Moderator
„Lekarz wobec medialnych manipulacji, doświadczenia własne” prof. dr hab. med. Wiesław Jędrzejczak, Akademia Medyczna
„Czy można neutralizować manipulacyjny wpływ telewizji? – eksperymentalne badania psychologiczne”dr Paweł Fortuna, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Konferencja – zorganizowana pod patronatem Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej, współfinansowana z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – jest głównie adresowana do osób szczególnie narażonych na zjawisko psychomanipulacji, tj.: naukowców, lekarzy, prawników, dziennikarzy, pedagogów, terapeutów. Patronat medialny: miesięcznik „Puls”.

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa: http://www.pedagogium.edu.pl (dział: ogłoszenia) oraz pod nr. tel. (0-22) 620-76-54, w. 2; lub (0-22) 818-65-99.

Archiwum