2 czerwca 2007

Nasze szpitale

Wszystko wygląda bardziej na plac budowy niż normalnie działającą placówkę ochrony zdrowia. A jednak to wszystko pozory. SZPITAL św. ANNY pracuje normalnie. Nie tylko codziennie przyjmuje kilkudziesięciu pacjentów, ale jego kierownictwo ma jeszcze plany rozwojowe.

Liczba pacjentów zależy od pogody

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie liczy 229 łóżek, w tym 90 łóżek urazowo-ortopedycznych. To znacząca ilość miejsc dla mieszkańców stolicy i okolic, mająca szczególne znaczenie w przypadku masowych zdarzeń, np. komunikacyjnych. – Liczba chorych, których przyjmujemy, zależy w sposób proporcjonalny od pogody. Gdy tylko zrobi się ślisko, w izbie przyjęć jest aż czarno od pacjentów – mówi dr Tadeusz Sobczyk, dyrektor ds. lecznictwa Szpitala św. Anny. W jego ocenie, placówka przyjmuje dziennie od 60 do 90 pacjentów pourazowych. – Mimo trwającej nieprzerwanie pracy jesteśmy w trakcie dostosowywania szpitala do wymogów europejskich – podkreśla dyr. Sobczak.

Placówka powstała w latach 50. jako miejski szpital urazowy – składał się wówczas z 2 oddziałów chirurgii urazowej, oddziału rehabilitacji, 2 oddziałów interny (tzw. dużej i małej), oddziału chirurgii ogólnej, oddziału neurochirurgii PAN oraz oddziału chirurgii szczękowej AM w Warszawie.
– W pierwszych 30 latach działalności w naszym szpitalu wykształciła się duża grupa lekarzy chirurgii urazowej – mówi T. Sobczyk. Obecnie zakład świadczy usługi w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, specjalistycznego, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, rehabilitacji medycznej oraz dializoterapii. Szpital ma oddziały: chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej i naczyniowej, chorób wewnętrznych i kardiologii, intensywnej terapii, stacje dializ oraz poradnie specjalistyczne. Z końcem roku 2005 nastąpiło połączenie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego Rehabilitacji Niepełnosprawnych i Zaopatrzenia Ortopedycznego SPZOZ w Warszawie z Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej św. Anny, m.in. ze względu na niewykorzystaną bazę leczniczo-rehabilitacyjną Przychodni Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego Rehabilitacji Niepełnosprawnych i Zaopatrzenia Ortopedycznego SPZOZ, którą w wyniku połączenia można było rozwinąć i wykorzystać na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny.
– W 2006 r. oddano do użytku zmodernizowaną, nowoczesną aptekę szpitalną. Nasze plany zakładają dalszą rozbudowę szpitala. Jesteśmy w trakcie opracowywania koncepcji rozwoju naszej placówki – mówi dyr. Sobczyk. – Przewidujemy zlokalizowanie w jednym budynku nowoczesnych bloków operacyjnych z salami pooperacyjnymi, oddziałem intensywnej terapii, a także – ponowne uruchomienie neurochirurgii, kardiologii oraz wybudowanie do 8 sal operacyjnych na najwyższym poziomie – dodaje dyr. Sobczyk. Ostatnio został oddany do użytku 46-łóżkowy oddział rehabilitacji. Obecnie trwa modernizacja SOR. Przewidywany termin jej sfinalizowania to koniec br.
Organem założycielskim Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny przy ul. Barskiej 16/20 jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, który dba o stały rozwój i unowocześnienie szpitala, mającego dobrze służyć mieszkańcom stolicy.
GG

Archiwum