24 czerwca 2007

Pomóż rzucić palenie

W Polsce tytoń pali 9 mln osób. Wskutek chorób będących następstwem palenia umiera rocznie ponad 50 tys. Polaków.

Trwająca od początku XX wieku pandemia palenia papierosów i wynikające z tego schorzenia doprowadziły do przedwczesnych zgonów 100 mln osób – twierdzi prof. Witold Zatoński. – Szacuje się, że w XXI wieku, jeżeli nic się nie zmieni, w wyniku palenia umrze miliard palaczy. Co 8 sekund na świecie na skutek choroby wywołanej paleniem umiera 1 osoba. Jest ono przyczyną ok. 50 różnych grup chorób. Niektóre z nich występują prawie wyłącznie u palaczy, np. rak płuc (ryzyko u palących jest 23 razy większe) czy choroba Buergera. W naszym kraju u palących mężczyzn w średnim wieku ryzyko przypisane (AR) wynosi: przy nowotworach – 60 proc., przy zawale serca – 48 proc., przy przedwczesnych zgonach – 42 proc.
Aż 63 proc. polskich palaczy, którzy próbowali zerwać z nałogiem, uznało rzucenie palenia „za najtrudniejsze doświadczenie w życiu” (dane ogólnoświatowego badania SUPPORT – Smoking Understanding People`s Perceptions Opinions and Reactions to Tobbacco, z udziałem 3750 palaczy z 15 krajów).
Wg badań tych, typowy palacz w Polsce wypala 15 papierosów dziennie. Sięga po papierosa ponieważ: jest to nałóg (81 proc.); odnajduje przyjemność w paleniu (57 proc.); jego przyjaciele i znajomi palą (43 proc.); palenie pomaga mu radzić sobie z problemami (34 proc.); palą członkowie jego rodziny (27 proc.). Z badań wynika, że problem palenia w Polsce jest uważany za większe zagrożenie niż w innych krajach. 84 proc. badanych jest świadomych, że palenie jest zagrożeniem dla ich zdrowia, 62 proc. ma z tego powodu poczucie winy.
Aż 89 proc. palaczy jest przekonanych, że rzucenie palenia jest najlepszym sposobem na poprawę ich stanu zdrowia. Połowa ankietowanych odpowiedziała, że lekarz doradzał im, by przestali palić, ale tylko 2 proc. tych palaczy, którzy rozmawiali o swoim nałogu z lekarzem, uzyskało pomoc w opracowaniu planu rzucenia palenia.
Inne badania przeprowadzone w Polsce – STOP – Palenie w opinii lekarzy – wykazują, że większość środowiska medycznego ma świadomość, że „palenie jest chorobą o charakterze przewlekłym i nawracającym”, a nałóg ten postrzegają jako „najbardziej szkodliwe zachowanie swoich pacjentów”, bardziej szkodliwe niż niezdrowa dieta, brak aktywności fizycznej, picie alkoholu. Z badań tych wynika, że prawie wszyscy lekarze rozmawiają z palącymi pacjentami o szkodliwości palenia. 70 proc. ankietowanych uważa, że dostępność leku o większej skuteczności stanowiłaby pomoc w odzwyczajaniu od palenia.
mkr

Zdaniem prof. Zatońskiego,
lekarz powinien:
– pytać pacjenta przy każdym kontakcie, czy pali tytoń;
– poradzić, aby przestał palić;
– przeprowadzić pełny proces diagnostyczny;
– pomóc w wyborze właściwego leczenia;
– pamiętać, aby przy kolejnych wizy-tach wracać do sprawy palenia.

Archiwum