20 lipca 2007

Epitafium

Dr Halina PYZIK
(1944-2007)

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 20 marca 2007 r.
zmarła Halina Pyzik, lekarz dentysta.

Dyplom na Wydziale Stomatologii AM w Warszawie uzyskała w 1968 r. Po studiach powróciła w swoje rodzinne strony – do Stróży k. Kraśnika, w województwie lubelskim.
Od kilkunastu lat walczyła z nieuleczalną chorobą, poruszała się na wózku inwalidzkim. Otoczona opieką i troskliwie pielęgnowana przez kuzynkę Basię, do końca zachowała głęboką wiarę, dobroć i łagodność. To my, zdrowi, uczyliśmy się od Niej pokory i tego, jak cieszyć się życiem.
Niezwykle serdecznie pożegnana przez kolegów szkolnych, sąsiadów, lekarzy
z pracy, kolegów z akademika oraz rodzinę. Pochowana na cmentarzu w Kraśniku 22 marca 2007 r.
Pozostanie na zawsze w naszych sercach.

Ala Strzeżek-Kiełczewska z koleżankami

***

Wspomnienie o dr. Jerzym NIEMIROWSKIM

Jerzy Andrzej Niemirowski, lekarz okulista, zmarł 2 marca 2007 r.
Był lekarzem z powołania – niesienie pomocy ludziom
było Jego potrzebą przez całe życie. Kierował się dewizą:
Homo homini amicis est
.

W czasie wojny narażał życie, by ocalić innych – został za to odznaczony Medalem Yad Vashem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”. W 1944 r. wywieziony do Niemiec (więzienie w Lipsku i obóz). Koniec wojny i wyzwolenie zastało Go ciężko chorym. Do Polski powrócił transportem sanitarnym w grudniu 1946 r.
Gdy Jego zdrowie się poprawiło, wstąpił na Wydział Lekarski UW w Warszawie. Ukończył go w 1952 r. Po uzyskaniu dyplomu lekarskiego rozpoczął wieloletnią pracę w Klinice Okulistycznej AM. Uzyskał I i II stopień w zakresie okulistyki. Był też kierownikiem Przychodni Przyklinicznej przy ul. Banacha. Następnie pracował w Klinice Okulistycznej AM w Szpitalu Praskim. Po przejściu na emeryturę przeszedł do pracy w lecznictwie otwartym.
Cierpliwy, skromny, życzliwy swym pacjentom, był dla nich nie tylko lekarzem, ale i przyjacielem. Pracował do końca życia pomimo nawrotów choroby nabytej
w obozie niemieckim.
Zmarł w wieku 79 lat. Pochowany na cmentarzu Stare Powązki.

Hanna Niemirowska-Mikulska

Archiwum