1 września 2007

Koordynacja z prawami UE

Ponad 3 lata trwały prace w ramach zakończonego latem br. projektu „Przygotowanie procedur wewnętrznych oraz narzędzi polskiego systemu ubezpieczenia zdrowotnego do stosowania przepisów wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – VITAPOL” (TF 2004).

W projekcie, finansowanym przez Unię Europejską, obok Polski brały udział Hiszpania i Wielka Brytania. Z naszej strony uczestniczyli w nim przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia. Obok celu wymienionego w tytule projektu pracowano także nad przygotowaniem instytucji ubezpieczenia zdrowotnego do wykonywania zadań w dziedzinie określania prawa do świadczeń, ich udzielania i rozliczania kosztów oraz nad wdrożeniem zasad swobodnego przepływu osób i usług w kwestiach dotyczących świadczeń zdrowotnych.

W projekcie znalazło się 6 zagadnień: przygotowanie polskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) skoordynowanej z kartą europejską; opracowanie systemu monitorowania dostępu do świadczeń wysokokosztowych i wysoko wyspecjalizowanych, finansowanych przez NFZ (zarządzanie listami oczekujących); przegląd polskiego systemu ustalania kosztów, szczególnie procedur medycznych w nagłych przypadkach; przygotowanie Funduszu do rozliczania świadczeń rzeczowych, udzielanych w Polsce obywatelom innych państw UE; opracowanie planu strategicznego w zakresie wymiany pacjentów między Polską a państwami UE; przegląd zagadnień prawnych rozstrzyganych przez Trybunał Sprawiedliwości w dziedzinie świadczeń zdrowotnych.

Nad pierwszym zagadnieniem pracowano m.in. w Śląskim Oddziale NFZ, w którym przygotowano pilotażowy projekt karty dla grupy 50 tys. ubezpieczonych, który wkrótce zostanie wdrożony. Zdobyte doświadczenia posłużą do wypracowania ogólnopolskiego standardu.
mkr

Archiwum