22 listopada 2007

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących leczenie stomatologiczne

Zmiana treści załącznika nr 1 do materiałów informacyjnych

W związku z ukazaniem się zarządzenia nr 68/2007/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2007 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie przyjęcia „Szczegółowych materiałów informacyjnych w przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne” zmianie ulega treść załącznika nr 1 do materiałów informacyjnych STM – Katalog zakresów świadczeń w części dotyczącej wartości punktowej świadczeń (patrz: www.nfz-warszawa.pl). Okres obowiązywania: od 1 października 2007 roku.

Jacek Paszkiewicz
zastępca dyrektora ds. medycznych MOW NFZ

Archiwum