23 listopada 2007

Listy – Wystawianie recept

Jestem kierownikiem jednej z ursynowskich aptek. Zwracam się z prośbą o powiadomienie lekarzy, iż do prawidłowego przepisania leków na nowych drukach recept (będą one obowiązywały od 1 stycznia 2008 r., ale już wielu lekarzy się nimi posługuje) nie wystarczy wpisanie numeru PESEL pacjenta, lecz również wstawienie odpowiednich dat. (…)

Nieprawidłowe wpisanie dat powoduje, że NFZ nie refunduje danego leku. Wiąże się to albo z odesłaniem pacjenta ponownie do lekarza, albo propozycją dla pacjenta zapłacenia za lek pełnych kosztów. (…)

Rozmawiałam z kilkunastoma lekarzami i żaden nic nie wiedział, dlatego korzystam z tej formy kontaktu i proszę, powiadomcie swoich kolegów. Być może problem daty wydaje się śmieszny i nic nieznaczący, ale nie dla NFZ.

Marta Chrzanowska-Ławniczak

Archiwum