22 listopada 2007

Oświadczenie

Wyrażamy oburzenie i zaniepokojenie przyszłością demokracji w Polsce, w związku z wypowiedzią premiera RP Jarosława Kaczyńskiego podczas debaty telewizyjnej z byłym prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim, którą oglądało ok. 10 mln obywateli naszego kraju: Jedyne, co nam w tej chwili grozi, to, że ten system korupcyjno-korporacyjny, który my próbujemy w Polsce likwidować i który żeśmy trochę wystraszyli, wróci.

Premier sugeruje w ten sposób, że istnieje „układ” korupcyjny związany z – będącymi zdobyczą odrodzonej demokratycznej Polski – korporacjami-samorządami zawodów zaufania publicznego.

Samorządy zawodów zaufania publicznego działają na podstawie art. 17 Konstytucji RP, zaakceptowanej w referendum przez znaczącą większość Polaków: W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony…

Jednym z zadań stawianych sobie przez samorządy w Polsce jest, oprócz przestrzegania etyki zawodowej, walka z patologiami. Realizując te zadania, samorządy są elementem społeczeństwa obywatelskiego, czego nie akceptuje system totalitarny – z tego powodu władze komunistyczne zlikwidowały m.in. izby lekarskie, a samorządowi adwokackiemu ograniczono uprawnienia, powodując jego znaczące ubezwłasnowolnienie.

Wypowiedź premiera odbieramy jako zapowiedź likwidacji samorządów zawodów zaufania publicznego, co będzie prowadzić do ograniczenia swobód obywatelskich w naszym kraju.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Elżbieta BUCZKOWSKA

Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Andrzej WŁODARCZYK

Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Marek MASTALEREK

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Jacek TRELA

Warszawa, 3 października 2007 roku

Archiwum