26 listopada 2007

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 600/R-V/07
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 24 SIERPNIA 2007 r.

w sprawie zmiany w załączniku do uchwały 1468/P-V/07
Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2007 r.
w sprawie skierowania lekarzy
i lekarzy dentystów,
posiadających ograniczone
prawo wykonywania zawodu, do odbycia stażu
podyplomowego lekarza
i lekarza dentysty


Działając na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 z późn. zm), art. 15 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943 ze zm.), uchwały nr 1468/P-V/07 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty oraz uchwały nr 1842/R-V/05 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej do działania
w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawi
e – uchwala się, co następuje:

§ 1
W załączniku nr 1 do uchwały nr 1468/P-V/07 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2007 r.
w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia stażu podyplomowego lekarza
i lekarza dentysty –
wprowadza się następujące zmiany:

1. w pozycji 23: „SPZOZ w Mińsku Mazowieckim ul. Szpitalna” dodaje się pod nr. 6 – Kinga Barbara Wolaniecka.

§ 2
W załączniku nr 2 do uchwały nr 1468/P-V/07 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2007 r.
w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia stażu podyplomowego lekarza
i lekarza dentysty –
wprowadza się następujące zmiany:

1. w pozycji 9: „Przychodnia Lekarska WAT, ul. Kartezjusza 2 w Warszawie” dodaje się pod nr. 4 – Malwina Patrycja Słowińska,
2. w pozycji 1: „Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4 w Warszawie” dodaje się pod nr. 30 – Witold Michał Szindler,

3. w pozycji 10: „Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska CePeLek, ul. Koszykowa 78 w Warszawie” pod nr. 20 dodaje się – Joanna Antonina Kuzior, pod nr. 21 dodaje się – Julia Reymond, pod nr. 22 dodaje się – Marta Breczko i pod nr. 23 dodaje się – Paweł Przemysław Montefka,

4. dodaje się pozycję nr 40: „NZOZ Przychodnia Lekarska, ul. Szkolna 16 w Piasecznie” i dokonuje wpisu pod nr. 1 Aleksandra Maria Didik.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1140/R-V/07
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 21 WRZESNIA 2007 r.

w sprawie zmiany
w załączniku do uchwały
nr 1468/P-V/07
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2007 r.
w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów,
posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia stażu
podyplomowego lekarza
i lekarza dentysty


Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), art. 15 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r., nr 21, poz. 204 ze zm.) uchwały nr 1468/P-V/07 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów od dnia 1 października 2007 r., zm. uchwałą nr 600/R-V/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r., uchwałą nr 1625/P-V/07 z dnia 12 września 2007 r. – uchwala się, co następuje:

§ 1
W załączniku nr 1 do uchwały nr 1468/P-V/07 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie skierowania lekarzy
i lekarzy dentystów, posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia stażu podyplomowego lekarzy
i lekarzy dentystów od dnia 1 października 2007 r.
, zm. uchwałą nr 600/R-V/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r., uchwałą
nr 1625/P-V/07 z dnia 12 września 2007 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. z listy nr 1: „Szpital Kliniczny im. Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul. Lindleya 4” skreśla się w poz. 7 Agnieszkę Chmielewską,

2. z listy nr 6: „Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137” skreśla się w poz. 5 Aleksandrę Ewę Włodarczyk-Ablu Elseoud,

3. z listy nr 9: „Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 231” skreśla się w poz. 12 Macieja Piotra Czugalińskiego i wpisuje na listę
nr 3 „Szpital Bielański SPZOZ w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80”, w poz. 18,

4. z listy nr 43: „Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
w Grodzisku Mazowieckim” skreśla się w poz. 6 Małgorzatę Martę Owczarek-
-Youssef
,

5. na listę nr 9: „Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 231” wpisuje się Jakuba Mojkowskiego, w poz. 12,

6. z listy nr 9: „Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 231” w poz. 13 skreśla się Dianę Waligórę,

7. na listę nr 9: „Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 231” wpisuje się Jacoba Halperna Nadela,

8. na listę nr 25: „Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Miodowej 2” wpisuje się Monikę Dudek, w poz. 4,

9. na listę nr 2: „Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie przy ul. Banacha 1a” wpisuje się Mykola Osadchuka, w poz. 7 – w ramach miejsc ustalonych dla lekarzy cudzoziemców,

10. na listę nr 2: „Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie przy ul. Banacha 1a” wpisuje się Olenę Yankowską, w poz. 8 – w ramach miejsc ustalonych dla lekarzy cudzoziemców,

11. na listę nr 2: „Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie przy ul. Banacha 1a” wpisuje się Salomę Asesor, w poz. 9 – w ramach miejsc ustalonych dla lekarzy cudzoziemców.

§ 2
W załączniku nr 2 do uchwały nr 1468/P-V/07 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2007 r.
w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów od dnia 1 października 2007 r.
, zm. uchwałą nr 600/R-V/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r., uchwałą nr 1625/P-V/07 z dnia 12 września 2007 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. z listy nr 10: „Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska CePeLek SPZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78” skreśla się w poz. 20 Martę Breczko i wpisuje na listę nr 2 „Wojewódzkie Centrum Stomatologii SPZOZ w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1”, w poz. 30,

2. na listę nr 10: „Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska CePeLek w Warszawie przy ul. Koszykowej 78” wpisuje się Elżbietę Szajkowską, w poz. 20,

3. na listę nr 9: „Przychodnia Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przy ul. Kartezjusza 2” wpisuje się Piotra Słomkę, w poz. 5,

4. na listę nr 9: „Przychodnia Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przy ul. Kartezjusza 2” wpisuje się Ewę Wrochnę, w poz. 6,

5. na listę nr 39: „NZOZ STOMED w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Widnichowskiej 22 A” wpisuje się Annę Grzegorczyk,
w poz. 1.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 1142/R-V/07
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2007 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Okręgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz § 29 ust. 6 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję ds. Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w składzie:
1) kol. Janusz Garlickiprzewodniczący Komisji;
2) kol. Krzysztof Schreyer – wiceprzewodniczący Komisji;
3) kol. Waldemar Krzywońsekretarz Komisji.
§ 2
Na wniosek przewodniczącego Komisji powołuje się lekarzy – członków Komisji w składzie:
1) kol. Marek Czarkowski,
2) kol. Katarzyna Domańska-Żołna,
3) kol. Arleta Kuczyńska-Zardzewiały,
4) kol. Monika Maciejewska,
5) kol. Łukasz Michałek,
6) kol. Jolanta Niesiobędzka,
7) kol. Marek Przewłoka,
8) kol. Janusz Siemaszko,
9) kol. Henryk Skarżyński,
10) kol. Marek Stopiński,
11) kol. Wiktor Sułkowski,
12) kol. Maria Wróblewska,
13) kol. Andrzej Włodarczyk.

§ 3
Regulamin organizacji i trybu działania Komisji, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik do uchwały nr 1142 /R-V/07

Regulamin organizacji
i trybu działania
Komisji ds. Doskonalenia
Zawodowego Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

§ 1
Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Lekarzy, zwana dalej „Komisją”, jest komisją problemową, której zadania dotyczą opiniowania spraw związanych z doskonaleniem zawodowym lekarzy, członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, powołaną uchwałą nr 1142 /R-V/07 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 21 września 2007 r.

§ 2
Zadaniem Komisji jest opracowanie następujących problemów związanych z doskonaleniem zawodowym lekarzy wykonujących zawód na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie:

1) praktyczne aspekty doskonalenia zawodowego lekarzy wykonujących zawód w ramach praktyk lekarza rodzinnego i udzielających świadczeń w innych formach wykonywania zawodu w podstawowej opiece zdrowotnej, w oparciu o bezpośredni kontakt z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz przedstawicielami Kolegium Lekarzy Rodzinnych,

2) problemy związane z realizacją obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy wykonujących zawód wyłącznie
w formie praktyki lekarskiej,

3) problemy realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy wykonujących zawód poza obszarem środowiska akademickiego w zakładach opieki zdrowotnej będących szpitalami, w oparciu o bezpośredni kontakt z ordynatorami oddziałów pozawarszawskich szpitali,
4) analiza systemów doskonalenia zawodowego lekarzy w krajach Unii Europejskiej w aspekcie możliwości adaptacji rozwiązań korzystnych dla lekarzy w Polsce.

§ 3
Przewodniczącego Komisji, jego zastępcę i sekretarza powołuje Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie w drodze uchwały.

§ 4
Członkami Komisji mogą być lekarze – członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 5
Członków Komisji powołuje Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie na wniosek przewodniczącego Komisji.

§ 6
Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 7
1. Przewodniczący Komisji:
1) organizuje pracę Komisji,
2) przewodniczy jej posiedzeniom,
3) przygotowuje projekt rocznego planu wydatków Komisji,
4) składa sprawozdania z działalności Komisji Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie,
5) podpisuje korespondencję i dokumenty Komisji.
2. W czasie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący lub wskazany, w uzasadnionych przypadkach, przez przewodniczącego inny członek Komisji.

§ 8
1. Komisja przedstawia wyniki swojej pracy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie również w formie udokumentowanej opinii lub pisemnego opracowania problemu – na tematy określone w § 2 – w porozumieniu z Radą Naukową Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie powołaną uchwałą nr 102/R-V/06 z dnia 27 stycznia 2006 r.
2. Opinię Komisja przyjmuje zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 9
W zależności od realizacji odpowiedniego zadania Komisja może powołać odpowiednią liczbę ekspertów spośród lekarzy lub innych osób spełniających wymogi merytoryczne.

§ 10
Dyrektor Biura OIL w Warszawie zapewnia Komisji dostęp do niezbędnych aktów prawnych oraz zaopatrzenie jej w niezbędne piśmiennictwo prawnomedyczne.

§ 11
Obsługę administracyjną komisji zapewnia Biuro OIL w Warszawie.

Przewodniczący ORL
Andrzej WŁODARCZYK

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum