4 grudnia 2007

Informacje

Kolędy w PTL
Polskie Towarzystwo Lekarskie
zaprasza na tradycyjny wieczór kolęd,
który odbędzie się 16 grudnia br. (niedziela),
o godz. 19.00, w Klubie Lekarza „Pod Gigantami”,
Al. Ujazdowskie 24.

Spotkanie poprowadzi Alicja Woy-Wojciechowska.

***

Komunikat
dla lekarzy i lekarzy dentystów –
– obecnych i przyszłych świadczeniodawców NFZ

Uprzejmie proszę o bardzo pilne przesłanie drogą mailową na adres: ryszard.majkowski@medycyna.org.pl uwag dotyczących zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń.

Ryszard Majkowski
obserwator ORL w MOW NFZ

***

KONFERENCJA: TELEMEDYCYNA

11 grudnia 2007 r.
godz. 11.00-15.00

Możliwe uczestnictwo na żywo
wszystkich członków ORL
poprzez Medyczną Platformę Edukacyjną

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!
Po raz pierwszy w Polsce będzie istniała możliwość uczestniczenia w konferencji każdego lekarza bez względu na miejsce zamieszkania.
Szczegółowe informacje o programie i warunkach technicznych na stronie: http://www.medycyna.org.pl

***

Ryszard Majkowski
Rada Programowa Telemedycyna

Najbliższe spotkanie
Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
odbędzie się
13 grudnia br.

w sali wykładowej „Caritasu”
przy ul. Bednarskiej 28/30
(róg Krakowskiego Przedmieścia)
– po Mszy św. w kaplicy RES SACRA MISER
o godz. 18.00. Tomasz Kondej – przedstawiciel
Katolickiego Stowarzyszenia Farmaceutów
i Aptekarzy Oddziału Mazowieckiego – wygłosi
referat nt.

Dylematy moralne przy realizowaniu
recept na środki antykoncepcyjne”.

Na kolejnym spotkaniu –
10 stycznia 2008 r.

ks. Janusz Chwast, OP
podzieli się refleksjami nt.

„Posługa uzdrowienia w Kościele”.

Zapraszamy lekarzy, studentów AM i inne
zainteresowane osoby, także spoza Stowarzyszenia.

Zarząd Oddziału Mazowieckiego KSLP

Archiwum