4 stycznia 2008

ZLO Żoliborz. Żoliborska placówka – najlepsza w kraju

Bielańsko-Żoliborski Zakład Lecznictwa Otwartego, kierowany przez Małgorzatę ZAŁAWĘ- -DĄBROWSKĄ, odnotował w ostatnim kwartale 2007 r. trzy sukcesy: otrzymał złotą statuetkę „Eskulapa”, złotego „Orła Biznesu” oraz uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004.

Złoty „Eskulap” to nagroda za zdobycie pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie medycznym „Perły Medycyny” w kategorii zakładów lecznictwa otwartego. Oceniano: poziom, dostępność i jakość oferowanych świadczeń oraz bezpieczeństwo pacjentów.
Tytuł „Orzeł Biznesu” został przyznany w konkursie „Mazowiecka Firma Roku 2007″. I tutaj żoliborski ZLO zajął pierwsze miejsce w kategorii: medycyna.
Oba konkursy są organizowane przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Europa 2000 Consulting sp. z o.o. Nagrodzona placówka brała w nich udział po raz pierwszy.

ZLO Warszawa-Żoliborz jest największym na terenie Warszawy i okolic zakładem lecznictwa otwartego i jednym z największych w Polsce. Obejmuje opieką medyczną dwie dzielnice miasta – Bielany i Żoliborz; oraz Łomianki. Tereny te zamieszkuje ok. 220 tys. osób.
W skład zespołu wchodzi 11 przychodni, w których funkcjonuje ponad 50 poradni specjalistycznych i 26 pracowni diagnostycznych. W ostatnim czasie oddano do użytku nowe Poradnie Specjalistyczne: Osteoporozy, Onkologiczną i Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Przychodni przy ul. Szajnochy 8 oraz Poradnię Logopedyczną w Specjalistycznej Przychodni dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kochowskiego 4.
mkr

Archiwum