9 lutego 2008

Karta Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego

Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski przygotował dokument – Kartę Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego w Domu, określający zasady opieki paliatywnej nad dziećmi chorymi terminalnie.

Dokument ten zawiera odniesienia do ustawy zasadniczej i Konwencji o Prawach Dziecka. Karta – zdaniem rzecznika – ma stanowić moralny, prawny i merytoryczny punkt odniesienia dla wszystkich, którzy dążą do zapewnienia śmiertelnie chorym dzieciom pełnej opieki.
mkr

Karta Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego w Domu

1. Każde śmiertelnie chore dziecko, bez względu na schorzenie podstawowe i stan psychofizyczny, ma prawo do godności, szacunku oraz intymności, w warunkach domowych.
2. Chore dziecko zachowuje prawo do nauki w domu w wymiarze dostosowanym do jego stanu.
3. Dzieciom śmiertelnie chorym przysługuje aktywna i całościowa opieka hospicjum domowego, zapewniająca adekwatne do potrzeb leczenie paliatywne nakierowane na poprawę jakości życia.
4. Dzieci te powinny być chronione przed bólem, cierpieniem oraz zbędnymi zabiegami leczniczymi i badaniami.
5. Opieka nad śmiertelnie chorym dzieckiem spoczywa głównie na barkach rodziców, którzy winni być traktowani przez personel medyczny po partnersku. Rodzice mają prawo do otrzymywania pełnych informacji i do podejmowania wszelkich decyzji zgodnych z najlepszym interesem dziecka.
6. Każde chore dziecko ma prawo do informacji i do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących sprawowanej nad nim opieki, zgodnie z wiekiem i pojmowaniem.
7. Personel hospicjum domowego powinien mieć określone kwalifikacje zawodowe, aby zapewnić w pełnym wymiarze zaspokajanie potrzeb fizycznych, emocjonalnych, socjalnych i duchowych dziecka i jego rodziny.
8. Rodzice powinni mieć możliwość uzyskania konsultacji z pediatrą, będącym specjalistą w zakresie schorzenia dotyczącego dziecka.
9. Rodzice mają prawo do podjęcia świadomej decyzji o umieszczeniu dziecka na oddziale dostosowanym do potrzeb śmiertelnie chorych dzieci.
10. Cała rodzina ma prawo do wsparcia w okresie żałoby tak długo, jak okaże się to potrzebne.

Archiwum