4 lutego 2008

Nadzwyczajny IX Krajowy Zjazd Lekarzy Warszawa, 11-12 stycznia 2008 r.

Gośćmi Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy byli m.in.: doradca prezydenta RP Tomasz Zdrojewski, minister zdrowia Ewa Kopacz, wiceminister zdrowia Marek Twardowski oraz Andrzej Włodarczyk, który występował w podwójnej roli: wiceministra zdrowia i delegata na Zjazd, Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski, posłowie, przedstawiciele władz uczelni medycznych i towarzystw naukowych.

W dyskusji zjazdowej skupiono się na bieżących problemach systemu ochrony zdrowia i najważniejszych postulatach środowiska medycznego.

Minister Ewa Kopacz przedstawiła program działania resortu na najbliższe miesiące. Jej zdaniem, podniesienie składki zdrowotnej w obecnej sytuacji nie rozwiąże problemu. „Nie ma zgody na dosypywanie pieniędzy do niesprawnego systemu” – podkreśliła min. Kopacz. Wyjaśniła, że opracowane 3 projekty ustaw (o zakładach opieki zdrowotnej, o prawach pacjenta i ubezpieczeniach dobrowolnych dodatkowych) zostaną przekazane Sejmowi jako projekty Klubu PO, po to, by przyspieszyć tryb pracy nad nimi. Zaproponowała również, aby prezes NRL – jako przedstawiciel środowiska – przewodniczył pracom nad naprawą systemu.

Min. Kopacz przedstawiła działania resortu, które już obecnie poprawiają sytuację. Dzięki zmianie rozporządzeń oddziały NFZ mogły uruchomić środki finansowe zgromadzone i „zablokowane” na ich kontach (990 mln zł). Są już, przygotowane w szybkim trybie, rozporządzenia dotyczące poprawy sytuacji młodych lekarzy: zwiększenie liczby rezydentur z 1,5 tys. do 2,5 tys., podniesienie płac rezydentów i stażystów.

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad następnymi rozporządzeniami, dotyczącymi m.in. zmiany zbyt szczegółowych warunków kontraktowania usług, oraz nad wyceną świadczeń w „koszyku” w oparciu o amerykański system CPT.

Prezes NRL Konstanty Radziwiłł podkreślił, że reforma systemu jest nierealna bez zwiększenia nakładów finansowych, a rękojmią tego wzrostu powinno być przyjęcie ustawy o wzroście składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dodał, że środowisko domaga się od rządu ustawowej gwarancji dotyczącej kroczącego wzrostu wynagrodzeń. Zjazd podjął uchwałę, którą zobowiązał prezesa NRL do zawarcia z premierem porozumienia w tej sprawie.
Konstanty Radziwiłł podkreślił, że min. Kopacz ma ogromny kredyt zaufania środowiska lekarskiego, które jest skłonne, przy odpowiednich gwarancjach, 2 lata pracować nad naprawą systemu – jakość prowadzonej naprawy jest bowiem ważniejsza niż czas.

Jeden z delegatów w trakcie drugiego dnia obrad zgłosił wniosek o wotum nieufności wobec przewodniczącego ORL w Warszawie Andrzeja Włodarczyka. Zjazd w głosowaniu jawnym odrzucił ten wniosek: za wnioskiem było 35 delegatów, przeciw – 212.

mkr

Archiwum