14 marca 2008

Apel ORL w sprawie Fundacji „Pro Seniore”

APEL
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 15 LUTEGO 2007 r.

do lekarzy i lekarzy dentystów – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie –
o przekazywanie 1% podatku od osiąganych dochodów
na rzecz Fundacji Lekarskiej „Pro Seniore”

im. Lekarzy Polskich Poległych i Pomordowanych w Czasie II Wojny Światowej

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zwraca się
do Koleżanek i Kolegów – członków naszej Izby –
z apelem o przekazywanie jako darowizny na rzecz Fundacji Lekarskiej „Pro Seniore” im. Lekarzy Polskich Poległych i Pomordowanych w Czasie II Wojny Światowej, 02-094 Warszawa, ul. Grójecka 65A,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr.: 0000250527, 1% podatku od osiąganych
dochodów w roku 2007
(podstawa prawna art. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.).
Nr konta: 03 1050 1041 1000 0022 1357 3187

Kwoty przekazane na rzecz Fundacji będą przeznaczone na pomoc lekarzom emerytom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej.

Wiceprzewodniczący ORL
Jacek KUBIAK

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum