19 marca 2008

Ile zarabiają lekarze

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie uzyskała – od 35 placówek służby zdrowia z obszaru województwa mazowieckiego (na 72 wpisane do rejestru wojewody): szpitali klinicznych, wojewódzkich, miejskich i powiatowych – informacje dotyczące wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów na terenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Wysokość wynagrodzeń obejmuje wynagrodzenie zasadnicze razem z dodatkiem za wysługę lat i dodatkami funkcyjnymi, bez wynagrodzenia za pełnione dyżury medyczne. (Dane pochodzą ze stycznia br.).

Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum