25 marca 2008

Nowości wydawnicze – Na początku był lęk

W grudniu 2007 r. ukazała się książka Waldemara Krynickiego „Na początku był lęk”.

Autor prezentuje w niej nową teorię psychiki i zaburzeń psychicznych; podejmuje próbę rewizji dogmatów z dziedziny psychologii i psychiatrii, „trwających niezmiennie, bywa, od ponad stu lat, od czasów Freuda” – wyjaśnia Waldemar Krynicki.

Publikacja jest adresowana do psychoterapeutów, lekarzy (nie tylko psychiatrów), a także wszystkich tych, którzy interesują się problemami psychiki.

Książkę „Na początku był lęk” w kilka dni przeczytałem. Jestem lekarzem (już niepraktykującym), ale pediatrą, nie psychiatrą, więc bardziej szczegółowe kwestie poruszane w dalszej części tej książki są dla mnie trudniejsze do opanowania, ale istota Pańskiej teorii wydaje mi się odkrywcza, logiczna i intuicyjnie prawdziwa. Styl, podejście do tematu, jakie Pan prezentuje, przyjmuję z entuzjazmem – to się da czytać i da się zrozumieć przez każdego w miarę inteligentnego czytelnika
– – dzieli się swoimi refleksjami po lekturze książki Andrzej Doroba, prezes Zarządu Wydawnictwa MEDYK Sp.
z o.o. w Warszawie, w liście do autora (www.montland.internetdsl.pl).

Waldemar Krynicki
jest absolwentem warszawskiej Akademii Medycznej (1998), stypendystą uniwersytetów i szpitali w Hiszpanii, Belgii, Anglii, Niemczech, Francji. Od kilku lat pracuje jako psychiatra we Francji.
md

Archiwum