14 marca 2008

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

Samorządowe pieniądze na ochronę zdrowia
W 2008 r. na ochronę zdrowia Samorząd Województwa Mazowieckiego wyda ponad 286 mln zł, z czego ponad 200 mln zł przeznaczy na inwestycje oraz modernizacje w mazowieckich szpitalach.

Dodatkowo w latach 2007-2013 placówki będą mogły ubiegać się o kolejne 340 mln zł z funduszy unijnych – poinformował w lutym br. Samorząd Województwa Mazowieckiego.
W tegorocznym budżecie na ochronę zdrowia zagwarantowano ponad 235 mln zł, z czego prawie 150 mln zł przeznaczono na inwestycje. Kolejne 51,7 mln zł zarezerwowano na dokończenie inwestycji rozpoczętych w 2007 r.
Według samorządu, aby poprawić sytuację sieci placówek służby zdrowia, niezbędna jest ich restrukturyzacja. Jej celem powinno być stworzenie silnych podmiotów, które zapewnią wysoki standard usług zdrowotnych, lepsze wykorzystanie sprzętu i aparatury medycznej. Pozwoli to na zwiększenie dostępności i poprawę jakości świadczeń medycznych.
Konieczne jest także maksymalne wykorzystanie własnej bazy lokalowej oraz uzyskanie lepszych niż dotychczas efektów finansowo-ekonomicznych.

20 lat stacji dializ w Wołominie

W styczniu br. minęła 20. rocznica otwarcia stacji dializ w Szpitalu Powiatowym w Wołominie.

Z okazji jubileuszu w Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa. Patronat nad nią objął starosta powiatu wołomińskiego Maciej Urmanowski oraz burmistrz Wołomina Jerzy Mikulski.
Organizatorami konferencji pt. „Postępy nefrologii i dializoterapii” były: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, Oddział Warszawsko-Łódzki, Oddział Chorób Wewnętrznych oraz Fundacja Rozwoju Oddziału Chorób Wewnętrznych ze Stacją Dializ w Wołominie.
Osoby zasłużone dla oddziału otrzymały kwiaty, m.in.: dr Władysław Piotrowski, pomysłodawca utworzenia stacji dializ oraz ówczesny dyrektor szpitala; dr Janusz Puka, konsultant regionalny ds. dializ; a także Bogusława Rudnik, która była pierwszą oddziałową ośrodka i pełniła tę funkcję przez 16 lat.
Zgromadzeni goście oraz lekarze wysłuchali cyklu prelekcji. Wzięli też udział w dyskusji na temat obecnej sytuacji w nefrologii i dializoterapii w kraju.

Nowy dyrektor w Łosicach
Szpital Powiatowy w Łosicach
ma nowego dyrektora – został nim Władysław Krzyżanowski.


Wcześniej piastował stanowisko dyrektora szpitala w Ostrowi Mazowieckiej.
Łosicki szpital jest w złej sytuacji finansowej – grozi mu nawet zamknięcie. Nowy dyrektor chce kontynuować współpracę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Siedlcach i rozpocząć ją ze szpitalami w Białej Podlaskiej i Warszawie.

Szybsza pomoc w Markach
W Markach przy ulicy Klonowej 7 utworzono całodobowe miejsce wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego.

W lipcu 2007 r. Urząd Miasta Marki zwrócił się do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,,Meditrans” o rozważenie lokalizacji miejsca stacjonowania zespołu „W” Ratownictwa Medycznego na terenie Marek w ramach obejmującego miasto rejonu operacyjnego.
Dotychczas usługi z zakresu ratownictwa medycznego dla Marek świadczyły dwa zespoły ratownicze w Warszawie: jeden – z miejscem wyczekiwania w Oddziale X Białołęka, drugi – w Oddziale XI Targówek. Średni czas dojazdu do Marek z miejsc wyczekiwania w szczycie komunikacyjnym był bardzo utrudniony. Obecnie dzięki przychylnej decyzji Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego ,,Meditrans” oraz życzliwości księży michalitów, którzy zgodzili się wynająć lokal po dawnej przychodni, na wezwania mogą reagować zespoły zarówno warszawskie, jak i marecki.

Sejmik o zdrowiu
Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego podczas styczniowego posiedzenia podjęli decyzję o likwidacji kilku poradni i zespołów w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, które nigdy nie rozpoczęły działalności, oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych SPZOZ dla Szkół Wyższych „PALMA” – ze względu na niski procent wykorzystania łóżek, brak wind do przewozu łóżek oraz wyeksploatowany sprzęt.

Zatwierdzili również zmiany statutów innych szpitali wojewódzkich.
Do Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej skierowano projekty uchwał w sprawie zmiany nazwy oraz statutu SZPZOZ im. prof. dr. J. Bogdanowicza
w Warszawie, zmian statutu Szpitala Kolejowego im. dr. med. W. Roeflera w Pruszkowie oraz w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu.

Programy zdrowotne w Legionowie

Rada Miasta Legionowo w styczniu br. uchwaliła: Legionowski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Promocji Zdrowia.

Ich koordynatorem jest Referat Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych. Pierwszy program określa kierunki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie. Celem drugiego jest wsparcie najuboższych mieszkańców miasta w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Archiwum