25 kwietnia 2008

Hamburger, cola i zespół metaboliczny

Na zaproszenie Instytutu Aterotrombozy w lutym br. odwiedził Polskę prof. Robert Ross z Kanady, światowej sławy ekspert w dziedzinie kardiodiabetologii, autor wielu innowacyjnych badań naukowych dotyczących otyłości, aktywności fizycznej i metabolizmu.

Prof. Robert Ross wziął udział w sesji naukowej poświęconej ryzyku, prewencji i leczeniu następstw aterotrombozy. Najnowsze wyniki badań prowadzonych m.in. przez uniwersytet w Minneapolis (USA) potwierdzają, że dieta zachodnich społeczeństw jest jedną z głównych przyczyn ekspansji otyłości, zespołu metabolicznego (wysokie ciśnienie tętnicze krwi, hipercholesterolemia i insulinooporność) oraz aterotrombozy. Niezdrowa „dieta zachodnia” coraz bardziej rozpowszechnia się w państwach uprzemysłowionych, w tym i u nas.
Prewencja, popularyzowanie właściwego odżywiania i zdrowego trybu życia są najważniejszymi czynnikami przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom.
W trakcie sesji prof. Adam Torbicki przedstawił polskie dokonania w tej dziedzinie, m.in. badania profilaktyczne prowadzone w wielu miastach Polski i kampanie propagujące w mediach zdrowy styl życia. mkr

Archiwum