5 kwietnia 2008

Stomatologia – Jubileusz absolwentów AM z roku 1957

19 października 2007 r. – uroczysty dzień wznowienia dyplomów lekarzy dentystów po 50 latach od ukończenia studiów na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie – na długie lata pozostanie w pamięci jubilatów.

Minęło pół wieku od chwili, gdy opuściliśmy mury naszej Alma Mater. Wciąż jednak wracamy pamięcią do wydarzeń i przeżyć z tamtych lat. Studiowaliśmy w trudnych czasach powojennej rzeczywistości, tak bardzo różniących się od dzisiejszych. Byliśmy pierwszym rocznikiem młodzieży w systemie 5-letniego toku studiów, z rozszerzonym programem w zakresie wiedzy ogólnolekarskiej i specjalistycznej.
Jesteśmy winni najwyższy szacunek i wdzięczność naszym Nauczycielom i Wychowawcom – Profesorom i Asystentom – za trud włożony w nasze kształcenie. Ich postawy życiowe przez wiele późniejszych lat służyły nam za wzór.

Uroczystość jubileuszu rozpoczęła Msza św. w intencji naszych zmarłych Koleżanek i Kolegów oraz Profesorów, odprawiona w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, w sercu Warszawy. Celebrował ją proboszcz parafii, ks. prałat Bronisław Piasecki.
W spotkaniu wzięło udział 39 absolwentów stomatologii z roku 1957. Najliczniejszą grupę stanowiły Koleżanki jubilatki, ale byli również dwaj Koledzy – prof. Tadeusz Bączkowski i dr Andrzej Krocin.
Oficjalna uroczystość odbyła się w Sali Posiedzeń Senatu w gmachu AM przy ul. Żwirki i Wigury. Władze uczelni reprezentowali: JM Prorektor AM, prof. dr hab. Jerzy Stelmachów, Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. Marek Krawczyk, Prodziekan Stomatologii, prof. dr hab. Renata Górska, Profesorowie Prodziekani Wydziału Lekarskiego oraz prof. dr hab. Bogdan Ciszek, wiceprezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji. Naczelną Izbę Lekarską reprezentował kierownik Działu Informatyki Medycznej Mirosław Przastek.
W składzie Komitetu Koleżeńskiego Jubilatów znalazły się: Hanna Lecyk-Ćwok, Wanda Wiszniewska, Zuzanna Niedziółka-Krzemień, Monika Grodzka-Sienicka, Hanna Różycka oraz Andrzej Krocin.
Po otwarciu ceremonii przez Dziekana I Wydziału Lekarskiego przemówienie wygłosił Rektor. Ze wzruszeniem słuchaliśmy także nad wyraz serdecznych słów zawartych w przemowie okolicznościowej prof. Marka Krawczyka, który nawiązał do życia studenckiego sprzed pół wieku i niełatwych warunków, w jakich studiowaliśmy. Przedstawił również osiągnięcia techniki, które przyspieszyły rozwój nauk medycznych, oraz dokonania polskiej medycyny.
Następnie prof. Jerzy Stelmachów, w asyście prof. Marka Krawczyka i prof. Renaty Górskiej, dokonał uroczystego wręczenia jubilatom dyplomów „W uznaniu zasług dla polskiej medycyny”.
Przedstawicielka jubilatów, pisząca te słowa, złożyła serdeczne wyrazy podziękowania władzom uczelni za zorganizowanie wspaniałej uroczystości. Na zakończenie Chór Akademii Medycznej odśpiewał Gaudeamus igitur. Tradycyjnie wykonano również pamiątkowe zdjęcie.

W imieniu jubilatów
Hanna RÓŻYCKA

Archiwum