19 kwietnia 2008

Wokół Białego Szczytu

19 marca w Warszawie, w Instytucie Biocybernetyki PAN, odbyła się debata pt. „Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej i ubezpieczenia zdrowotne – ustalenia Białego Szczytu”, zorganizowana wspólnie przez Związek Powiatów Polskich, Naczelną Izbę Lekarską, Związek Zawodowy Anestezjologów oraz STOMOZ. „Puls” był patronem medialnym.

Prof. Marek Safjan przedstawił w skrócie wyniki Białego Szczytu, oceniając jako sukces wypracowanie rekomendacji pomimo poważnych różnic w poglądach wśród uczestników biorących udział w obradach. Minister Andrzej Włodarczyk omówił plany resortu zdrowia na najbliższy okres. Prezes NRL Konstanty Radziwiłł poparł ustalenia Białego Szczytu. Zaznaczył przy tym, że reforma jest możliwa do przeprowadzenia tylko po podniesieniu nakładów na ochronę zdrowia. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Marek Balicki zgodził się z rekomendacjami Białego Szczytu, uznał jednak, że rząd nie przedstawił konkretnego planu naprawy systemu ochrony zdrowia. Krytycznie odniósł się także do projektów ustaw złożonych w parlamencie. Prezes STOMOZ Jarosław Kozera wskazał na konieczność zmiany formuły prawnej szpitali i przekształcenia ich w spółki prawa handlowego.

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów wskazał m.in. na korzyści płynące z akcjonariatu pracowniczego. Dla pracowników oznacza on stanie się współwłaścicielem zakładu oraz faktyczny udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a także ułatwienia we wprowadzaniu mechanizmów wynagradzania za wydajność pracy. Dla przedsiębiorstwa akcjonariat oznacza m.in. akceptację pracowników dla inwestycji prowadzących do podniesienia zysków, obniżenie napięć pomiędzy kierownictwem a pracownikami, zmniejszenie fluktuacji kadr (szczególnie pracowników wysoko wykwalifikowanych) oraz zwiększenie wydajności pracy.

Interesującą prezentację dotyczącą wyceny szpitali miał Marek Borek z Ernst & Young. Podstawowe czynniki wpływające na wycenę szpitala to: pozycja rynkowa, sytuacja prawna, świadczone i dodatkowe usługi, zarząd, majątek i sytuacja finansowa. Dodatkowo znaczenie ma położenie szpitala, możliwość łączenia w grupy, specjalizacja, warunki hotelowe i stan budynku.

Stanisław Borkowski z Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawił koncepcję tej organizacji, zakładającą wprowadzenie ubezpieczeń dodatkowych ze skierowaniem składek ubezpieczonych także do ubezpieczycieli prywatnych, z mechanizmami gwarantującymi zachowanie zasady solidaryzmu społecznego. Mimo niektórych kontrowersyjnych rozwiązań koncepcja spotkała się z życzliwym przyjęciem. Dyskusję wywołał jednak możliwy efekt „spijania śmietanki” przez prywatnych ubezpieczycieli. Według niektórych słuchaczy przedstawiona koncepcja nie gwarantuje uniknięcia tego.

Zrozumiałe emocje wywołuje sprawa koszyka świadczeń gwarantowanych i niegwarantowanych. Agencja Oceny Technologii Medycznych opracowuje analizę kosztów poszczególnych procedur medycznych; jest to proces bardzo skomplikowany. Reprezentujący Agencję Jerzy Stępień nie rozwiał wątpliwości.

Nowoczesny system ubezpieczeń zdrowotnych nie może funkcjonować bez sprawnego systemu informatycznego. Rozwiązania informatyczne w tym zakresie przedstawił Piotr Mechliński z firmy SAS. Według ostatnich doniesień, ilość światowych zasobów danych podwajała się w 2005 r. co 1100 dni, w 2007 r. co 11 miesięcy, a w 2010 r. będzie to już 11 godzin! Jako przykład przedstawił szpital w Aachen, kolosa mającego 1480 łóżek, 42469 hospitalizacji rocznie i 5600 pracowników. Z czym musieli się zmierzyć informatycy? Z danymi występującymi w różnych systemach: laboratoryjnym – z 10 mln rekordów rocznie, szpitalnym – z 3,4 mln rekordów aktualizowanych każdego dnia, SAP – z 5 mln rekordów z obrębu finansów, księgowości i zasobów ludzkich.

Równolegle z tą debatą w Centrum „Dialog” kończył swoje prace Biały Szczyt. Jego ustalenia zostały zebrane w formie rekomendacji.

Dariusz PUŁAWSKI

Archiwum