8 września 2008

Komisja ds. Kontaktów z NFZ i Samorządami Terytorialnymi informuje

9 czerwca 2008 r. w siedzibie OIL w Warszawie odbyło się drugie spotkanie Komisji ds. Kontaktów z NFZ i Samorządami Terytorialnymi z p.o. dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Markiem Wójtowiczem. Uczestniczyli w nim przewodniczący Komisji Jacek Kubiak, wiceprzewodniczący Ryszard Majkowski, sekretarz Marta Klimkowska-Misiak, członkowie: Renata Dmowska, Aleksander Pieczyński, Waldemar Pirkel.

1. Omówiono m.in. sprawę recept – ustalono możliwość korzystania z druków recept starego i nowego typu do końca br. (pisemna informacja na ten temat wpłynie do Izby od dyr. Wójtowicza w momencie zajęcia oficjalnego stanowiska w tej sprawie przez Ministerstwo Zdrowia i centralę Funduszu).

2.
Dyskutowano również nt. zawierania przez szpitale umów kontraktowych z NFZ. Uzyskano informację o podwyższeniu wartości ceny punktów według następującego schematu:
– szpitale marszałkowskie uzyskały wzrost ceny o 70 gr, do poziomu 12,50 zł – 1 pkt,
– szpitale publiczne – do 12 zł,
– szpitale kliniczne – wzrost o 50 gr za pkt,
– kliniki na bazie obcej – wzrost ceny za pkt do 13 zł.
Warunki płacowe na tym poziomie miały obowiązywać do końca czerwca br.
Po tym terminie zaplanowano wprowadzenie systemu JGP (jednorodne grupy pacjentów) jako podstawy do rozliczeń szpitali z NFZ.
Dyrektor MOW NFZ ocenił sytuację w zakresie umów zawieranych ze szpitalami jako względnie uporządkowaną. Zdecydowanie gorzej sytuacja przedstawia się w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – rozpiętość cenowa w tej grupie świadczeń jest bardzo duża, trudna do uporządkowania i ujednolicenia systemu nakładów.

3.
Prawidłowe i terminowe rozliczanie umów kontraktowych to zagadnienie, które spędza sen z powiek zarówno świadczeniodawcom, jak i NFZ. System nie działa sprawnie, uruchomiono drugi serwer w nadziei, że sytuacja się poprawi.

4.
Programy profilaktyczne realizowane przez MOW NFZ nie budzą zainteresowania wśród świadczeniodawców ze względu na zbyt niską wycenę punktów w poszczególnych programach. Zasugerowano zmiany tej niekorzystnej sytuacji (środki przeznaczone na ten cel nie są wykorzystywane) poprzez podniesienie ceny punktu.

5.
Poruszono także problematykę związaną z wymaganiami, jakie muszą spełnić karetki ratownictwa medycznego – dlaczego muszą posiadać inkubatory. Zdaniem dyrektora, muszą jedynie mieć umowę, dzięki której w razie potrzeby będzie możliwe użycie „sprzętu” przez podwykonawcę.

6.
W sprawach stomatologii, niestety, na zadane pytania nie uzyskano żadnej satysfakcjonującej odpowiedzi.

7.
Poruszono również sprawę braku monitorowania pracy w karetkach systemu ratownictwa medycznego przez lekarzy wszystkich specjalności klinicznych. Kierownikami zespołów wyjazdowych są ratownicy medyczni po dwuletniej szkole pomaturalnej.

W dn. 25 czerwca 2008 r. Marek Wójtowicz, decyzją prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza, został odwołany z funkcji p.o. dyrektora MOW NFZ. Obecnie obowiązki p.o. dyrektora MOW NFZ pełni Barbara Misińska.

Jacek KUBIAK
przewodniczący Komisji

Archiwum