22 października 2008

Na Dzień św. Łukasza

Kościół katolicki od szeregu lat łączy Dzień św. Łukasza z pamięcią o lekarzach i służbie zdrowia, a więc o tych, którzy dbają o zdrowie i życie doczesne
innych.

Dzień ten został wybrany trafnie, bo jest pewne, a pokazuje to tradycja i Nowy Testament, że Łukasz był nawróconym lekarzem. O wykonywaniu takiego zawodu mogą świadczyć wydarzenia, które opisał szczegółowo w swej Ewangelii, dotyczące stanu zdrowia ludzi. Czytamy w tej Ewangelii np.:
o uzdrowieniu teściowej św. Piotra Apostoła, cierpiącej z powodu dużej gorączki, o uzdrowieniu trędowatego, paralityka, ale również o uzdrowieniu w szabat człowieka, który miał uschłą rękę, o uzdrowieniu sługi setnika z Kafarnaum, o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain.

Św. Łukasz po przyjęciu chrześcijaństwa stał się współpracownikiem św. Pawła Apostoła i towarzyszem jego podróży misyjnych. Napisał Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Jemu zawdzięczamy prawie wszystkie wiadomości o dzieciństwie Pana Jezusa.
W swej Ewangelii przedstawia Chrystusa jako lekarza dusz i ciał. Przekazał nam przypowieść o synu marnotrawnym, o odpuszczeniu grzechów jawnogrzesznicy i skruszonemu łotrowi. Dante nazwał św. Łukasza „historykiem łagodności Chrystusowej”.

Niech Patron wszystkich pracowników służby zdrowia wyprasza, potrzebne w codziennej pracy, cierpliwość, łagodność i siły! Szczęść Boże!

ks. Andrzej OTYSZECKI,
duszpasterz służby zdrowia Archidiecezji Warszawskiej

W niedzielę, 19 października br., o godz.17.00,
w kościele ss. Wizytek na Krakowskim
Przedmieściu 34, zostanie odprawiona
Msza św. – w intencji pracowników służby zdrowia – na którą zapraszają
duszpasterz i współpracownicy z KSLP.

Archiwum