16 października 2008

Stanowisko ORL

STANOWISKO
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2008 r.

w sprawie
miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy dentystów

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie stanowczo protestuje przeciw ograniczaniu możliwości specjalizowania się przez lekarzy dentystów.

Rokrocznie zmniejsza się liczba wolnych miejsc szkoleniowych na terenie województwa mazowieckiego, a także w całej Polsce, co prowadzi nieuchronnie do zmniejszenia się liczby specjalistów.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, zaniepokojone taką sytuacją, apeluje do Ministra Zdrowia o jak najszybsze podjęcie stosownych działań, a także o przedstawienie programu rządowego, który otworzy możliwość specjalizacji lekarzom dentystom.

Archiwum