17 października 2008

Uroczystość na Inflanckiej

6 września br., w rocznicę nadania placówce imienia Krysi Niżyńskiej – „Zakurzonej”, w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Inflancka w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli władz miasta, pracowników i przyjaciół placówki.

W trakcie uroczystości przewodnicząca Rady Miasta Ewa Malinowska-Grupińska wręczyła pracownikom odznaczenia
„Zasłużony dla Warszawy”. Placówka otrzymała również to odznaczenie jako pierwszy szpital w stolicy.
Szpitalna kaplica, która służy wyznawcom wszystkich religii chrześcijańskich, otrzymała od Prawosławnego Metropolity Polski ikonę Matki Boskiej. Wiceprezydent m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński oraz dyrektor szpitala Janusz Siemaszko podpisali umowę dotyczącą prowadzenia promocji zdrowia w gimnazjach.
mkr

Archiwum