3 października 2008

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

e-mail:
puls-mazowsze@oil.org.pl

Nowoczesne oddziały w „STOCER-ze”
W sierpniu br. w Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „STOCER” w Konstancinie otwarto zmodernizowane oddziały na miarę XXI wieku.

Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, który przeznaczył na ten cel ponad 9 mln zł. Zmodernizowano
i wyposażono dwa oddziały szpitala: neuroortopedii, urazowo-ortopedyczny, a także centralną sterylizatornię, pracownię RTG oraz aptekę szpitalną. Nowo oddane pomieszczenia szpitala spełniają wymagania Unii Europejskiej pod względem sanitarnym, funkcjonalnym oraz bezpieczeństwa przepisów przeciwpożarowych. Zostały także przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjenci będą mogli korzystać z 2- i 3-osobowych sal wyposażonych w węzeł sanitarny i łazienki. Na oddziale urazowo-ortopedycznym znajdują się ponadto dwie sale intensywnego nadzoru z pełnym monitoringiem wszystkich czynności życiowych pacjenta. Dzięki modernizacji pojawiła się także możliwość pobytu na oddziale rodziców razem z przebywającymi tam dziećmi. Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „STOCER”
w Konstancinie leczy schorzenia kręgosłupa, rehabilituje pacjentów po uszkodzeniach rdzenia kręgowego
i pozostałych odcinków narządu ruchu. Placówka świadczy usługi medyczne w zakresie traumatologii i ortopedii narządu ruchu.

Nowoczesne pawilony w Garwolinie
W sierpniu br. w Szpitalu Powiatowym w Garwolinie otwarto dwa nowoczesne pawilony.

Koszt budowy, rozpoczętej 10 lat temu, to 50 mln zł, w tym 30 mln pozyskano i wydatkowano w ciągu ostatnich 2 lat. Chorych przeniesiono do nowych pawilonów – stare zostaną wyremontowane. Jest to największa inwestycja obecnego samorządu powiatowego.

W Otwocku sprzedają karetki
Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Otwocku chce sprzedać wyeksploatowane karetki.
Transport pacjentów odbywa się
w ramach umów z pogotowiem warszawskim. Dyrekcja zdecydowała się na korzystanie z wynajętych samochodów, kiedy zaczęły wzrastać koszty ciągłych napraw szpitalnego taboru. Chce sprzedać 5 samochodów: mercedesa, volkswagena i polonezy. Dyrekcja placówki podała, że pojazdy te są wyeksploatowane, co potwierdziły ekspertyzy techniczne. Przewiduje się, że maksymalna kwota, jaką szpital może uzyskać ze sprzedaży taboru, to ok. 70 tys. zł. Powiatowy ZP ZOZ nie prowadzi już usług pogotowia ratunkowego (przegrał przetarg). Ma jednak obowiązek zapewnić transport w ramach POZ dla lekarza i pielęgniarki środowiskowej na wizyty domowe, transport w ramach kontraktu na nocną i świąteczną wyjazdową pomoc lekarską oraz transport sanitarny pacjentom na badanie do innego szpitala. Korzystanie z własnych pojazdów było ekonomicznie nieuzasadnione, dlatego wynajmowane są samochody z pogotowia warszawskiego – za 1 km ZP ZOZ płaci 3,50 zł.

Badania profilaktyczne dla okolic Warszawy
Mieszkańcy regionu okołowarszawskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz porad medycznych
w ramach III edycji programu Samorządu Województwa Mazowieckiego „Zdrowi mieszkańcy
to zdrowe Mazowsze”.


Na cel ten przeznaczono ponad 900 tys. zł, z czego 321 tys. zł na badania w regionie okołowarszawskim. W ramach tzw. białych sobót i niedziel mieszkańcy regionu będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań, m.in. EKG i stężenia PSA w surowicy, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cholesterolu, glukozy we krwi, tlenku węgla w wydychanym powietrzu, a także spirometrii.
Dyżurować będą również lekarze specjaliści, m.in. kardiolog, internista, neurolog, urolog oraz chirurdzy. Lekarze będą udzielać porad z zakresu profilaktyki, m.in.: chorób układu krążenia, cukrzycy, chorób układu oddechowego, raka stercza oraz raka piersi i szyjki macicy.

Likwidacja SPZOZ w Osiecku>
Osieccy radni, po wielomiesięcznych konsultacjach społecznych, podjęli uchwałę, która upoważnia wójta gminy do postawienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osiecku w stan likwidacji.

Na jedenastu radnych tylko jeden był przeciwny podjęciu takiej decyzji. Radny nie dowierzał, że wszystkie podstawowe usługi medyczne, mimo zapewnień dyrektor SP ZOZ, będą za darmo. Dyrekcja placówki zapewniała, że odpłatne mogą być jedynie usługi specjalistyczne i laboratoryjne.

W Grodzisku Maz. oznaczają grupę krwi i robią rezonans
W ramach ogólnopolskiej akcji „Oznacz swoją grupę krwi” w pracowni serologii Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim rozpoczęto wydawanie „Identyfikacyjnych kart grup krwi”.

Karta została pozytywnie zaopiniowana przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Informacja
o grupie krwi powstaje w wyniku jej dwukrotnego badania w szpitalnym laboratorium. Raz wyrobiona karta staje się wiarygodnym dokumentem towarzyszącym przez całe życie. W Szpitalu Zachodnim można też już zrobić badanie rezonansu magnetycznego. Na wykonanie badania tą metodą pacjenci jeździli dotychczas do innych ośrodków. Rezonans magnetyczny ułatwi diagnostykę, terapię oraz umożliwi kontrolę po jej zakończeniu. Istnieje też możliwość wykonywania badań w trybie komercyjnym.

Archiwum