14 listopada 2008

Śladem Mikołaja Kopernika – lekarza i naukowca

3 października br. odbyła się, z udziałem wielu gości, uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Po raz pierwszy uczestniczyli w niej adepci sztuki lekarskiej, ponad 80 osób – powstał tu bowiem kierunek lekarski.
Minister zdrowia Ewa Kopacz w czerwcu br. podpisała rozporządzenie o przyznaniu limitu miejsc. Dziekanem Wydziału Nauk Medycznych jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, b. członek NRL, b. redaktor naczelny „Gazety Lekarskiej”, b. minister zdrowia, do niedawna kierownik Kliniki Neurochirurgii w Szpitalu MSWiA w Warszawie. (e)

W trakcie inauguracji nowego roku akademickiego w Olsztynie. Na zdjęciu – od lewej: dziekan Wydziału Medycznego prof. Wojciech Maksymowicz, przewodniczący ORL w Olsztynie Leszek Dudziński, prodziekan ds. dydaktyki dr hab. Jadwiga Snarska i przewodniczący ORL w Warszawie Andrzej Włodarczyk

Archiwum