11 listopada 2008

Standardy postępowania w IZG

Zespół ekspertów – w składzie: prof. prof. Danuta Dzierżanowska, Jerzy Hołowiecki, Wiesław W. Jędrzejczak i Aleksander B. Skotnicki – zaproszony przez Fundację Urszuli Jaworskiej, opracował standardy profilaktyki i leczenia inwazyjnych zakażeń grzybiczych.

Inwazyjne zakażenia grzybicze (IZG) to choroby sukcesu współczesnej medycyny. Wraz z jej zdolnością do uratowania życia chorym z coraz cięższym niedoborem odporności pojawiły się zakażenia drobnoustrojami, które wcześniej nie atakowały ludzi. Do takich należy rodzaj pleśni rosnącej na ścianach, w glebie czy na produktach spożywczych, czyli kropidlak. Z jednej strony jego zarodniki są prawie wszędzie, a z drugiej są zupełnie niegroźne dla zdrowych ludzi. U osób pozbawionych odporności powodują śmiertelne zakażenia płuc i mózgu. Dotyczy to zwłaszcza chorych na ostre białaczki i chorych po przeszczepieniu szpiku od dawców niespokrewnionych. Stąd za opracowanie standardów postępowania wzięli się hematolodzy wspierani przez mikrobiologa.
Opracowano dokument określający standardy profilaktyki i leczenia IZG, wykorzystujący również opracowania międzynarodowe, ale dostosowany do swoiście polskich warunków. Zawiera on m.in. identyfikację czynników ryzyka IZG, wytyczne diagnostyki mikrobiologicznej i klinicznej, zasady higieny oraz zalecenia dotyczące profilaktyki i leczenia farmakologicznego grzybic układowych. mkr

Na zdjęciu – od lewej: prof. Danuta Dzierżanowska, prof. Jerzy Hołowiecki, prof. Aleksander Skotnicki, Urszula Jaworska

Archiwum