28 listopada 2008

Zarażam radością

Na zdjęciu – od lewej: Krystyna Mrugalska, honorowy prezes Stowarzyszenia, dr Dominika Maison, Dom Badawczy Maison, Zofia Pakuła, dyrektor Ośrodka Wczesnej Interwencji, Mariusz Mituś, wiceprezes Stowarzyszenia

Jak wiemy, niepełnosprawność intelektualna (upośledzenie umysłowe) jest stanem, nie chorobą. Nie da się jej wyleczyć, ale osobom nią dotkniętym można stwarzać możliwości normalnego, a w niektórych przypadkach nawet samodzielnego życia. Zawdzięczamy to dobrej edukacji szkolnej i rehabilitacji społecznej.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
zorganizowało kilkumiesięczną kampanię społeczną „Zarażam radością. Zarażam pasją”. Celem akcji jest kształtowanie postaw przyjaznych tej grupie ludzi – przez upowszechnianie wiedzy o ich sytuacji i możliwościach.

mkr

Archiwum