5 stycznia 2009

Wypadki drogowe i program TRAKT

Liczba wypadków drogowych w Polsce osiągnęła poziom katastrofalny. W tej sytuacji psychologiczne następstwa wypadków stają się ważnym, a jednocześnie niedocenianym problemem społecznym.

Do lekarzy różnych specjalności zgłaszają się pacjenci, u których po wypadku rozwijają się, często niediagnozowane, objawy zaburzenia stresowego pourazowego (zaburzenia snu, lęk, nieokreślone skargi somatyczne).

W roku 2008 w Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej rozpoczęto realizację programu badawczego i terapeutycznego TRAKT 2008-2010, obejmującego uczestników wypadków komunikacyjnych. Cele badawcze obejmują m.in. określenie rozmiarów problemu PTSD (post-traumatic stress disorder) w grupie osób, które brały udział w wypadku, a także określenie skuteczności metod terapii PTSD mogących stanowić podstawę do wypracowania standardów tej terapii w Polsce. W ramach programu stosowane są sprawdzone na świecie metody leczenia zaburzenia stresowego pourazowego, zarówno psychoterapia poznawczo-behawioralna, jak i farmakoterapia. Zespół terapeutyczny stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści: psychiatrzy i psycholodzy. Programem badawczym i terapeutycznym kieruje prof. dr hab. Bogdan Zawadzki.
Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, co daje pacjentom możliwość skorzystania z wysokospecjalistycznej diagnozy i leczenia całkowicie bezpłatnie. Ze względu na specyfikę leczenia (cotygodniowe spotkania terapeutyczne przez 12 tygodni odbywające się w Warszawie) oferta jest skierowana głównie do mieszkańców województwa mazowieckiego. Program obejmuje lata 2008-2010 – w tym czasie zostaną przyjęci wszyscy pacjenci, którzy zostaną zakwalifikowani do terapii.

dr n. med. Agnieszka Popiel
psychiatra, psychoterapeuta
kierownik programu terapii TRAKT


Szczegółowe informacje:
http://www.wypadki-drogowe.pl

Archiwum