9 lutego 2009

Muzy i my – Proza przepełniona miłością

W Klubie Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54 odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu Prozatorskiego organizowanego przez OIL w Warszawie. Zebrani mogli usłyszeć fragmenty nagrodzonych prac w wykonaniu samych autorów. Oprawę muzyczną zapewniła Kinga Strzelczak.
Jurorzy konkursu zwrócili uwagę na dwa nurty pojawiające się w nagrodzonych pracach. Jeden to proza realistyczna, pełna miłości do matki, rodziny i małych ojczyzn. Drugi to poszukiwanie sensu w życiu i literaturze, która pomaga to życie kreować. Jurorzy podkreślili dbałość autorów o język literacki i kształt artystyczny utworów.
Prowadząca wieczór, pisząca te słowa, nie zdołała ukryć radości, że autorzy dwóch nagrodzonych prac byli w przeszłości związani z SZPZLO Warszawa Praga-Północ przy ul. Jagiellońskiej 34, współorganizatorem imprezy.

Maria Żywicka-Luckner

Archiwum