26 lutego 2009

WYBORY DELEGATÓW NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE VI KADENCJI: 2009-2013

Szanowna Koleżanko! Szanowny Kolego!

W związku z rozpoczętą organizacją wyborów delegatów
na XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie kadencji 2009-2013 –
zamieszczamy wykaz rejonów wyborczych utworzonych na obszarze Izby.

Informujemy, że lekarze i lekarze dentyści
zostali przypisani do rejonów wyborczych
obejmujących głównie zakłady opieki zdrowotnej
lub grupy zakładów działających na obszarze powiatu
oraz miejsce wykonywania indywidualnej praktyki lekarskiej.

Na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie:
www.warszawa.oil.org.pl
znajdują się imienne listy członków poszczególnych rejonów wyborczych.

Wykaz rejonów wyborczych uzupełniony o zakłady opieki zdrowotnej
znajduje się również na ww. stronie internetowej.
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerami telefonów:
(0-22) 822-18-84, (0-22) 822-02-83.

O dacie i miejscu zebrania wyborczego
poinformujemy w dodatkowej korespondencji.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie

REJONY WYBORCZE
DLA LEKARZY

1. Szpital Czerniakowski, ul. Stępińska 19/25: SPZOZ Szpital Czerniakowski,
ul. Stępińska 19/25
2. Szpital św. Rodziny,
ul. Madalińskiego 25:
SPZOZ Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. św. Rodziny,
ul. Madalińskiego 25
3. Mokotów – Madalińskiego, ul. Madalińskiego 13:
SZPZLO Warszawa-Mokotów, ul. Madalińskiego 13
4. Mokotów – Soczi, ul. Soczi 1: SPZOZ Warszawa-Mokotów, ul. Soczi 1
5. Ursynów, ul. Zamiany 13: SPZLO Warszawa-Mokotów, ul. Zamiany 13
6. Szpital Chirurgii Urazowej – Barska, ul. Barska 16/20: Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ,
ul. Barska 16/20
7. Śródmiejski Szpital Położniczy, ul. Inflancka 6: SPZOZ Szpital Ginekologiczno-Położniczy, ul. Inflancka 6
8. Ochota, ul. Szczęśliwicka 36: SZPZLO – Warszawa-Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, SPZLO Warszawa-Włochy, ul. Ciszewska 7
9. Szpital Grochowski, ul. Grenadierów 51/59: Szpital Grochowski im. dr. med.
Rafała Masztaka SPZOZ, ul. Grenadierów 51/59
10. Szpital Dziecięcy Niekłańska, ul. Niekłańska 4/24: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. prof. J. Bogdanowicza SP ZOZ, NZOZ Lecznica Fundacji ZDROWIE – Niekłańska
4/24, Stołeczna Stacja Krwiodawstwa,
ul. Saska 63/75
11. Praga Południe (A), ul. Krypska 39: SZPZLO – Warszawa-Praga Południe,
ul. Krypska 39, SPZOZ Centrum Odwykowe, ul. Zgierska 18a
12. Praga Południe (B), ul. Strusia, 4/8: SPZOZ – Rembertów, ul. Zawiszaków 23, SZPZLO Warszawa-Wawer, ul. Strusia 4/8, SPZOZ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Warszawa-Radość, ul. Olchy 8, SPZLO Warszawa-Wesoła, ul. Kilińskiego 50
13. Szpital Bródnowski (A), ul. Kondratowicza 8: SPZOZ Wojewódzki Szpital Bródnowski, ul. Kondratowicza 8 – Przychodnia Diabetologiczna, Przychodnia Gastroenterologiczna, Zakład Patomorfologii, Zakład RTG, Oddział Wewnętrzny, Oddział Neurologii, Oddział Okulistyki, Oddział Kardiologii, Oddział Noworodków, Przychodnia Przyszpitalna
14. Szpital Bródnowski (B), ul. Kondratowicza 8: SPZOZ Wojewódzki Szpital Bródnowski, ul. Kondratowicza 8 – Administracja, Przychodnia Przyszpitalna, Punkt Krwiodawstwa, Izba Przyjęć, Dział Met-Org, Dział Rehabilitacji, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Oddział Gastrologii, Oddział Neurochirurgii, Oddział Anestezjologii, Oddział Chirurgii Ogólnej,
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Psychiatrii, Oddział Położniczo-Ginekologiczny, Telecardio Med., Oddział Laryngologii
15. Lecznictwo Otwarte Bródno, ul. Tykocińska 32/34: SPZOZ Warszawa-Bródno, ul. Tykocińska 32/34, SPZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Alkoholowych, ul. Władysława Łokietka 11, SZPZOZ Warszawa-Targówek, ul. Remiszewska 14, Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci, ul. Balkonowa 4, Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny,
ul. Remiszewska 14
16. Praga Północ, ul. Jagiellońska 34: SPZOZ – Warszawa-Praga Północ,
ul. Jagiellońska 34
17. NZOZ Bródno, ul. Łojewska 11:
NZOZ VITA-MED, ul. Łojewska 11
NZOZ VIVAMED, ul. Zamiejska 17
18. Szpital Praski, al. Solidarności 67: SPZOZ Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego, al. Solidarności 67
19. Szpital Śródmiejski, ul. Solec 93:
SPZZOZ – Warszawa-Śródmieście,
ul. Solec 93
20. Rejon Złotego Wieku (I), ul. Grójecka 65a: Lekarze niewykonujący zawodu (emeryci, renciści) – nieumieszczeni na innych listach wyborczych – Warszawa
21. Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37: Wojewódzki Szpital Zakaźny SPZOZ, ul. Wolska 37, Centrum Diagnostyki
i Terapii AIDS, ul. Wolska 37
22. Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17:
SPZOZ Szpital Wolski im. Anny Gostyńskiej, ul. Kasprzaka 17
23. Wola, ul. Grzybowska 34: SZPZLO Warszawa-Wola, ul. Ciołka 11, NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych, ul. Kasprzaka 15, Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED, ul. Okopowa 33, NZOZ JUMAMED s.c.,
ul. Rynek 21, Babice Stare, NZOZ MEDICUS FAMILIARIS, ul. Warszawska 818, Zaborów, Borzęcin Duży
24. Szpital Bielański (A), ul. Cegłowska 80: SPZOZ Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Cegłowska 80
Oddziały i Kliniki Niezabiegowe
25. Szpital Bielański (B), ul. Cegłowska 80: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ, ul. Cegłowska 80 – Oddziały i Kliniki Zabiegowe, OIOT i Anestezjologia, Szpitalny Oddział Ratunkowy
26. Żoliborz Przychodnie (A), ul. Szajnochy 8: SZPZZLO Warszawa-Żoliborz,
ul. Szajnochy 8, SZPZOZ w Izabelinie,
ul. Tetmajera 3a
27. Żoliborz Przychodnie (B), ul. Szajnochy 8: SZPZZLO Warszawa-Żoliborz,
ul. Szajnochy 8, SPZOZ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Szubińska 4
28. Szpital św. Zofii, ul. Żelazna 90:
SPZOZ Szpital Specjalistyczny św. Zofii
w Warszawie, ul. Żelazna 90, NZOZ Lecznica św. Zofii, ul. Żelazna 90
29. Rehabilitacja Niepełnosprawnych,
ul. Schillera 10:
NZOZ Przychodnia Lekarsko-Rehabilitacyjna AMPOL-SERVICE,
ul. Schillera 10, Przychodnia Rehabilitacji Spółdzielni Samopomoc Inwalidów
SATURN, ul. Rezedowa 19, Przychodnia Rehabilitacyjna przy SI INGROM – Obozowa 16, Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego
i Rehabilitacyjnego ORTMED NZOZ,
Warszawa, ul. Baśniowa 3, Przychodnia Specjalistyczna NZOZ CEMKO,
Warszawa, ul. Baśniowa 3
30. SANEPID – PZH – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Instytut Żywności i Żywienia, ul. Żelazna 79:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Żelazna 79, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr. Aleksandra Szczygła, ul. Powsińska 33, Zakładowa Przychodnia Lekarska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny Chocimska 24, Przychodnia Lekarska przy Narodowym Instytucie Leków, ul. Chełmska 30/34, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim, ul. Kochanowskiego 21
31. SPZOZ dla Szkół Wyższych,
ul. Mochnackiego 10:
SPZOZ dla Szkół Wyższych, Warszawa, ul. Mochnackiego 10
32. Attis, ul. Górczewska 89:
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS SPZOZ, ul. Górczewska 89
33. Szpital Psychiatryczny Nowowiejska, ul. Nowowiejska 27: Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Nowowiejska 27, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Drewnica – Publiczny ZOZ, Ząbki, ul. Rychlińskiego 1, Poradnia Prof.-Reh. dla Osób
Uzależnionych i Współuzależnionych m.st. Warszawy i Woj. Maz., ul. Sobieskiego 112
34. Szpital Psychiatryczny Pruszków-Tworki, ul. Partyzantów 2/4: Wojewódzki SPZPZOZ im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza Tworki, ul. Partyzantów 2/4
35. Zespół Neuropsychiatryczny Zagórze Zagórze k/Warszawy: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci
i Młodzieży w Zagórzu k. Warszawy, Wiązowna
36. Pogotowie Ratunkowe,
ul. Hoża 56: SPZOZ Stacje Pogotowia Ratunkowego m.st. Warszawy, ul. Poznańska 22, SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Księżycowa 5, Lecznica Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii, ul. Emilii Plater 21
37. MZ – ZUS – NFZ – MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI, ul. Senatorska 6/8: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala, ul. Czerniakowska 16, ul. Podskarbińska 2, I Oddział ZUS, ul. Senatorska 6/8, NZOZ Przychodnia Pracownicza, I Oddziału ZUS, ul. Senatorska 6/8, Pracownicza Przychodnia dla Pracowników Centrali I oraz II Oddziału ZUS, ul. Czerniakowska 16, Lekarze zatrudnieni w Mazowieckim Oddziale NFZ Warszawa, Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów, Radom, Lekarze zatrudnieni w zakładach opieki zdrowotnej Ministerstwa Sprawiedliwości, Zakład Karny Warszawa, ul. Kłobucka 5, Zakład Karny Białołęka, ul. Ciupagi 1, Areszt Śledczy Białołęka, ul. Ciupagi 1, Areszt Śledczy Warszawa-Grochów, ul. Chłopickiego 71a, Rejonowy Areszt Śledczy, ul. Rakowiecka 37
38. WUM Szpital Banacha (A), ul. Banacha 1: SPCSK – Banacha 1
Zakład Anestezjologii, Zakład Radiologii, Poradnia dla Kombatantów, Zakład Medycyny Nuklearnej, Poliklinika, Laboratorium Centralne, NZOZ Centrum Medyczne Akademii Medycznej Warszawa, ul. Banacha 1a, Blok F
39. WUM Szpital Banacha (B), ul. Banacha 1: SPCSK Kliniczny – Banacha 1
Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Klinika Kardiologii, Klinika Endokrynologii, Klinika Neurologii
40. WUM Szpital Banacha (C), ul. Banacha 1: SPCSK-WUM – Banacha 1
Klinika Chirurgii Ogólnej Klatki Piersiowej, Klinika Neurochirurgii, Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby, Klinika Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Żywienia, Laryngologia, Zakład Hodowli i Badań, Punkt Krwiodawstwa, Zakład Anatomii Patologicznej, Rehabilitacja
41. WUM Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5: Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5
Katedra i Zakład Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Zakład Anatomii Patologicznej, Zakład Anatomii Prawidłowej, Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii, Zakład Histologii i Embriologii, Zakład Immunologii, Zakład Radiologii Klinicznej, Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek, Zakład Mikroskopii Elektronowej
42. WUM Szpital Lindleya (A), ul. Lindleya 4: Szpital Kliniczny Dzieciątka
Jezus, Centrum Leczenia Obrażeń,
ul. Lindleya 4

Klinika Immunoterapii i Chorób Wew.,
ul. Nowogrodzka, Katedra i Klinika Urologiczna, Klinika Med. Transplantacyjnej,
ul. Nowogrodzka, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantologii, Zakład Immunologii
Klinicznej, ul. Nowogrodzka, Punkt Krwiodawstwa, Oddział Radioterapii, Instytut
Radiologii
43. WUM Szpital Lindleya (B), ul. Lindleya 4: Szpital Kliniczny Dzieciątka
Jezus, Centrum Leczenia Obrażeń,
ul. Lindleya 4

Katedra Anestezjologii, Katedra i Klinika Ortopedii, Katedra i Klinika Okulistyki, Katedra i Klinika Dermatologii, Poradnia Przyszpitalna, Katedra Neurologii, I Klinika Ginekologii i Położnictwa, pl. Starynkiewicza
44. WUM Szpital Karowa, ul. Karowa 2: SPSK WUM im. Księżnej Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2
45. WUM Szpital Litewska (A),
ul. Marszałkowska 24:
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Marszałkowska 24, Szpital Dziecięcy, ul. Kopernika
46. LUX-MED, ul. Racławicka 132b: Centrum Medyczne LUX-MED, ul. Racławicka 132 B
47. Szpital im. Orłowskiego (A), ul. Czerniakowska 231: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, ul. Czerniakowska 231
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego, Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Kliniczny Urologii, Oddział Kliniczny Neonatologii
48. CMKP – Marymoncka, ul. Marymoncka 99: Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego, ul. Marymoncka 99
49. Centrum Onkologii-Wawelska – Polska Fundacja Europejskiej Szkoły Onkologii, ul. Wawelska 15: SP Szpital, ul. Wawelska 15, Przychodnia Specjalistyczna Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii, ul. Nowogrodzka 62 a, Wojewódzki Publiczny Zakład Onkologicznej Opieki Zdrowotnej, ul. gen. W. Andersa 37
50. Centrum Onkologii Ursynów (A),
ul. Roentgena 5:
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,
ul. Roentgena 5
– Oddziały i Kliniki Centrum – niezabiegowe
51. Centrum Zdrowia Dziecka (A),
al. Dzieci Polskich 20:

Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, al. Dzieci Polskich 20
52. Centrum Zdrowia Dziecka (B),
al. Dzieci Polskich 20:

Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, al. Dzieci Polskich 20
53. Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a:
Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a
54. Instytut Chorób Płuc i Gruźlicy,
ul. Płocka 26:
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26
55. Instytut Hematologii, ul. Indiry Gandhi 14:
Instytut Hematologii i Transfuzjologii,
ul. Indiry Gandhi 14, Oddziały i Kliniki Instytutu Chocimska 5
56. Instytut Kardiologii – Anin (A), ul. Alpejska 42: Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42
57. Instytut Kardiologii – Anin (B),
ul. Spartańska 1:
Instytut Kardiologii,
ul. Spartańska 1
58. Instytut Psychiatrii I Neurologii (A), ul. Sobieskiego 1/9: Instytut Psychiatrii
i Neurologii, ul. Sobieskiego 1/9
– I Klinika Neurologiczna, II Klinika Neurologiczna, Samodzielna Pracownia Farmakoterapii, Klinika Nerwic, Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Centrum Zdrowia Psychicznego, Izba Przyjęć, Zespół Lekarzy Konsultantów
59. Instytut Reumatologii, ul. Spartańska 1: Instytut Reumatologii w Warszawie, ul. Spartańska 1, Przychodnia Reumatologiczna, ul. Spartańska 1
60. Rejon Złotego Wieku (E), ul. Grójecka 65a: Lekarze niewykonujący zawodu (emeryci, renciści) – nieumieszczeni na innych listach wyborczych – Warszawa
61. Instytut Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej PAN, ul. Pawińskiego 5:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, ul. Pawińskiego 5, Zakład Opieki Zdrowotnej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa,
ul. Pasteura 3
62. COMS – AWF – Instytut Sportu,
ul. Trylogii 2/16:
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, ul. Wawelska 5, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego, ul. Marymoncka 24, Instytut Sportu, ul. Trylogii 2/4, Fundacja Rozwoju Medycyny Sportowej Lecznica Lekarska, Warszawa,
ul. Wawelska 5, Specjalistyczne praktyki lekarskie w zakresie medycyny sportowej
63. Centrum Medycyny Kolejowej,
ul. Chmielna 73 A:
PKP SA Oddział Kolejowej Medycyny Pracy, ul. Hoża 63/67, Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej,
ul. Chmielna 73 A, Kolejowy Zakład Medycyny Pracy, ul. Nowogrodzka 62
64. Międzyleski Szpital Specjalistyczny, ul. Bursztynowa 2: Międzyleski Szpital Specjalistyczny, ul. Bursztynowa 2,
ZOZ-Przychodnia Lekarska Instytutu
Elektrotechniki, ul. Pożaryskiego 28
65. Lekarze Cywilni MON – Szaserów (A), ul. Szaserów 128: Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, PZOZ Ambulatorium – Jednostki Wojskowej nr 3090,
ul. Marsa 110, Rembertów, SPZOZ Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej, al. gen. A. Chruściela 103, Rembertów, Publiczny ZOZ Ambulatorium
z Izbą Chorych – Jednostki Wojskowej
nr 1230, ul. Okuniewska 1, Wesoła
66. Lekarze Cywilni MON – Koszykowa, ul. Koszykowa 70: SPZOZ Centralna
Wojskowa Przychodnia Lekarska CePeLek,
ul. Koszykowa 78, Wojskowy Instytut
Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54,
Przychodnia Lekarska WAT, ul. Kaliskiego 5, SZOZ Specjalistyczna Przychodnia dla
Pracowników Wojska, ul. Nowowiejska 31,
Publiczny ZOZ Ambulatorium – JW nr 2708, ul. Koszykowa 82, Publiczny ZOZ Ambulatorium – Jednostki Wojskowej nr 2063,
ul. Puławska 4/6/8, Ambulatorium z Izbą Chorych – Publiczny ZOZ Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, ul. Hynka 2
67. Centrum Onkologii Ursynów (B),
ul. Roentgena 5:
Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5
– Oddziały i Kliniki Centrum – zabiegowe
68. MSWiA Szpital Wołoska (A),
ul. Wołoska 137:
SPZOZ Stołecznego
Zarządu Służby Zdrowia MSWiA,
ul. Wołoska 137
Izba Przyjęć, Oddział Kardiologii, Oddział Chorób Wew. I, Oddział Chorób Wew. II, Oddział Chorób Wew. III, Oddział Chorób Wew. IV, Oddział Chorób Wew. V,
Oddział Neurologii, Oddział Pediatrii, Oddział Dermatologii, Oddział Dializoterapii, Oddział Sanepid. i Obserwacyjno-Zakaźny, Zakład Medycyny Nuklearnej, Zakład Radiologii, Oddział Organizacji i Nadzoru, Pracownia Hematologii
69. MSWiA Szpital Wołoska (B),
ul. Wołoska 137:
SPZZOZ Stołecznego Zarządu Służby Zdrowia MSWiA,
ul. Wołoska 137 –
Dyrekcja, Oddział Ortopedii, Oddział Urologii, Oddział Neurochirurgii, Oddział Chirurgii Ogólnej I, Oddział Chirurgii Ogólnej II, Oddział Otolaryngologii, Oddział Okulistyki, Oddział Kardiochirurgii, Oddział Położnictwa i Ginekologii, Oddział Noworodków, Oddział Chirurgii Dziecięcej, Oddział OIOM, Zakład Krwiodawstwa,
Zakład Patomorfologii, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Usp. Leczniczego, Ośrodek Rehabilitacji – Wesoła
70. MSWiA Lecznictwo Otwarte Wołoska, ul. Wołoska 137: SPZZOZ Stołecznego Zarządu Służby Zdrowia MSWiA, ul. Wołoska 137, Straż Pożarna, Straż Graniczna, ZOZ Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ul. Rakowiecka 2 A, MSWiA Stołeczny Zarząd Służby Zdrowia, ul. Sandomierska 5/7, Dział Lecznictwa Przyzakładowego nr 1
i nr 2, Centralny Zarząd Służby Zdrowia MSWiA, Poliklinika nr 4, Szpital Specjalistyczny MSWiA, Otwock, ul. Prusa 1/3,
Poradnia Zdrowia Psychicznego
71. Rejon Złotego Wieku (F), ul. Grójecka 65a: Lekarze niewykonujący zawodu (emeryci, renciści) – nieumieszczeni na innych listach wyborczych – Warszawa
72. Lecznica Centrum, ul. Nowogrodzka 62: SPZOZ Lecznica Centrum, ul. Nowogrodzka 62
73. Medycyna Rodzinna, ul. Żwirki i Wigury 39: NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 39, Piaseczno, Stara Iwiczna, ul. Powstańców Warszawy 29, NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej, ul. Żuławskiego 2
74. Centrum Zdrowia Mermed, ul. Grzybowska 32: Centrum Zdrowia MERMED,
ul. Grzybowska 32, Przychodnia Lekarska Centrum Homeopatii – Miła 33, Przychodnia Lekarska NARANTEM, ul. Łucka 20,
lok. 1202, Prywatna Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska Aegrotus Fund,
ul. Wolność 2, NZOZ Dr Brankowska,
al. Jana Pawła II 35/44, NZOZ Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna Maria Lech,
Marek Lech, ul. Grzybowska 37A,
ZOZ CYTO-MED s.c., ul. Elekcyjna 54,
Warszawa, NZOZ CONTI-MEDICA Sp. z o.o., ul. Wronia 29/31
75. Wołomin SZPZOZ (A), ul. Gdyńska 1: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat wołomiński, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Wołomińskim, ul. Legionów 78, Wołomin, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Gdyńska1/3, Wołomin
76. Medycyna Pracy (A), ul. Grójecka 65a: Lekarze medycyny pracy z Warszawy nieumieszczeni na innych listach wyborczych
77. Medycyna Pracy (B), ul. Grójecka 65a: Lekarze medycyny pracy z Warszawy nieumieszczeni na innych listach wyborczych
78. Medycyna Pracy (C), ul. Grójecka 65a:
Lekarze medycyny pracy z Warszawy nieumieszczeni na innych listach wyborczych
79. Lekarze Bemowo – Jelonki,
ul. Grójecka 65a:
SZPZLO Gminy Warszawa-Bemowo, ul. Wrocławska 19, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Bemowo
80. Lekarze Warszawa NZOZ (A),
ul. Grójecka 65a:
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Bielany, Żoliborz, Ochota, Wola, Ursus, Włochy
81. Lekarze Warszawa NZOZ (B),
ul. Grójecka 65a:
SPZOZ Zakład Opiekuńczo Leczniczy, ul. Mehoffera 72/74, SPZOZ Warszawa-Białołęka, ul. Milenijna 4, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Białołęka, Praga Północ, Targówek, Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła
82. Lekarze Warszawa NZOZ (C),
ul. Grójecka 65a:
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Mokotów, Ursynów, Wilanów
83. Lekarze Warszawa NZOZ (D),
ul. Grójecka 65a:
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Śródmieście
84. Rejon Złotego Wieku (G), ul. Grójecka 65a: Lekarze niewykonujący zawodu (emeryci, renciści) – nieumieszczeni na innych listach wyborczych – Warszawa
85. Rejon Złotego Wieku (H), ul. Grójecka 65a: Lekarze niewykonujący zawodu (emeryci, renciści) – nieumieszczeni na innych listach wyborczych – Warszawa
86. Warszawa – Praktyki Lekarskie (A), ul. Długa 29: Lekarze prowadzący praktyki lekarskie – Warszawa
87. Warszawa – Praktyki Lekarskie (B), ul. Grójecka 65a: Lekarze prowadzący praktyki lekarskie – Warszawa
88. Warszawa – Praktyki Lekarskie (C), ul. Grójecka 65a: Lekarze prowadzący praktyki lekarskie – Warszawa
89. Warszawa – Praktyki Lekarskie (D), ul. Grójecka 65a: Lekarze prowadzący praktyki lekarskie – Warszawa
90. Warszawa – Praktyki Lekarskie (E), ul. Grójecka 65a: Lekarze prowadzący praktyki lekarskie – Warszawa
91. Warszawa – Praktyki Lekarskie (F),
ul. Grójecka 65a:
Lekarze prowadzący praktyki lekarskie – Warszawa
92. Warszawa – Praktyki Lekarskie (G), ul. Grójecka 65a: Lekarze prowadzący praktyki lekarskie – Warszawa
93. Warszawa – Praktyki Lekarskie (H), ul. Grójecka 65a: Lekarze prowadzący praktyki lekarskie – Warszawa
94. Warszawa – Praktyki Lekarskie (I),
ul. Grójecka 65a:
Lekarze prowadzący praktyki lekarskie – Warszawa
95. Lekarze – OIL Grójecka (A),
ul. Grójecka 65a:
Lekarze nieumieszczeni na innych listach wyborczych – Warszawa
96. Lekarze – OIL Grójecka (B),
ul. Grójecka 65a:
Lekarze nieumieszczeni na innych listach wyborczych – Warszawa
97. Szpital Okulistyczny WUM, ul. Sierakowskiego 13: SP Kliniczny Szpital Okulistyczny, ul. Sierakowskiego 13
98. WUM Szpital Litewska (B),
ul. Działdowska 1:
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Filia, ul. Działdowska 1, Sp. Przych. Lekarska
i Agencja Usług Piel. Fundacji Szpitala Dziecięcego na Działdowskiej, ul. Działdowska 1
99. Szpital im. Orłowskiego (B), ul. Czerniakowska 231: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, ul. Czerniakowska 231 – Dzienny Oddział Psychiatryczny, Izba Przyjęć, Oddział Kliniczny Medycyny Rodzinnej i Chorób Wewnętrznych, Oddział Kliniczny Neurologii i Epileptologii, Oddział Kliniczny Żywienia i Chirurgii, Podstawowa Opieka Zdrowotna – Lekarze Rodzinni, Przychodnia Specjalistyczna, Zakład Endoskopii i Diagnostyki Przewodu Pokarmowego, Oddział Kliniczny Okulistyki, Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii
100. Dom Lekarza Seniora, ul. Wołoska 139: Dom Lekarza Seniora, ul. Wołoska 139
101. Rejon Złotego Wieku (A), ul. Grójecka 65a: Lekarze niewykonujący zawodu (emeryci, renciści) – nieumieszczeni na innych listach wyborczych – Warszawa
102. Rejon Złotego Wieku (B), ul. Grójecka 65a: Lekarze niewykonujący zawodu (emeryci, renciści) – nieumieszczeni na innych listach wyborczych – Warszawa
103. Rejon Złotego Wieku (C), ul. Grójecka 65a: Lekarze niewykonujący zawodu (emeryci, renciści) – nieumieszczeni na innych listach wyborczych – Warszawa
104. Rejon Złotego Wieku (D), ul. Grójecka 65a: Lekarze niewykonujący zawodu (emeryci, renciści) – nieumieszczeni na innych listach wyborczych – Warszawa
105. Powiat Warszawski Zachodni Błonie, ul. Piłsudskiego 2/4: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat warszawski zachodni: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim – ul. Kwiatowa 11, Ożarów Mazowiecki, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat warszawski zachodni
106. VITA-MED Praktyka Lek. Rodz. Błonie, ul. Piłsudskiega 2/4: ZOZ VITA-MED Praktyka Lek. Rodz., Błonie, ul. Piłsudskiego 2/4, Praktyki lekarskie z powiatu warszawskiego zach.
107. Dziekanów Leśny Dziekanów Leśny, ul. Konopnickiej 65: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. prof. J. Polikarpa-Brudzińskiego SPZOZ w Dziekanowie Leśnym, ul. Konopnickiej 65, Szpital, ul. Sienna 60, NZOZ Lecznica Chorób Kobiecych i Położnictwa Ewy Szulc, ul. Tetmajera 3A, Izabelin, Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Internistyczno-Pediatryczna JUNIPERUS, ul. Kościuszki 41, Izabelin, NZOZ 3.M.B. s.c. J. W. Białas Lab. Analiz Lekarskich, ul. Chłopickiego 43, Izabelin,
Zakład Leczniczo-Rehabilitacyjny, Zakład dla Niewidomych – Laski, ul. Brzozowa 75, Izabelin, Praktyki lekarskie pediatryczne z pow. warszawskiego zach.
108. Powiat Warszawski Zachodni (A) Warszawa, ul. Grójecka 65a: Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu
z pow. warszawskiego zach.
109. Powiat Warszawski Zachodni (B) Warszawa, ul. Grójecka 65a: Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu
z pow. warszawskiego zach.
110. Otwock (A), ul. Batorego 44: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Kilińskiego 1, Otwock, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
ul. Batorego 44, Otwock, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat otwocki
111. Otwock (B), ul. Narutowicza 80: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Narutowicza 80,
05-400 Otwock, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat otwocki
112. Otwock (C), ul. Konarskiego 13:

SP Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy, Centrum Medycznego, ul. Konarskiego 13,
05-400 Otwock, Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Praktyki Lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu z powiatu otwockiego
113. Legionowo, ul. Sowińskiego 4:

Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat legionowski, Ambulatoria z Izbą Chorych PZOZ Jednostek Wojskowych z terenu powiatu, Pow. Stacja Sanit.-Epid.
w Legionowie, ul. gen. W. Sikorskiego 11, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat legionowski Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu – powiat legionowski
114. Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat nowodworski, Ambulatorium
z Izbą Chorych – PZOZ Jednostek Wojskowych z pow. nowodworskiego, Pow. Stacja Sanit.-Epidemiologiczna, ul. Przejazd 3a, Nowy Dwór Maz., Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Miodowa 2, Nowy Dwór Maz., Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat nowodworski: Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu
115. Piaseczno, ul. Nadarzyńska 13: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat piaseczyński, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat piaseczyński, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu – powiat piaseczyński
116. STOCER – Konstancin Jeziorna,
ul. Wierzejewskiego 15:
Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Konstancin, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Konstancin
117. Szpital Pruszków, ul. Warsztatowa 1: Szpital Kolejowy im. dr. med. Włodzimierza Roeflera, SPZOZ w Pruszkowie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Warsztatowa 1, Pruszków, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
118. Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat pruszkowski, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
119. Instytut Patologii i Fizjologii Słuchu Kajetany, ul. Mokra 17: Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu w Warszawie, Kajetany, ul. Mokra 17, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu – powiat pruszkowski
120. Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11: Publiczne zakłady opieki zdrowotnej – powiat grodziski
121. Grupa Zachód Grodzisk Maz.,
ul. Kilińskiego 19:
Lekarze tworzący koło samorządu lekarskiego Grupa Zachód – Grodzisk Maz., Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat grodziski, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu
z powiatu grodziskiego
122. Wołomin NZOZ (B), ul. Gdyńska 1: Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej – powiat wołomiński, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu z powiatu wołomińskiego
123. Mińsk Mazowiecki, ul. Szpitalna 37: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat miński, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat miński, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu
z powiatu mińskiego
124. Sochaczew, ul. Batalionów Chłopskich 3/7:
Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat sochaczewski, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat sochaczewski, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu z powiatu sochaczewskiego
125. Żyrardów, ul. Limanowskiego 30: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat żyrardowski, Nieubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat żyrardowski, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu z powiatu żyrardowskiego
126. Ciechanów (A), ul. Powstańców Wlkp. 2: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat ciechanowski
127. Mława, ul. Dobrskiej 1: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat mławski, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat mławski, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu
z powiatu mławskiego
128. Płońsk, ul. Sienkiewicza 7:
Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat płoński, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat płoński, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu z powiatu płońskiego
129. Żuromin, ul. Szpitalna 56:
Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat żuromiński, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat żuromiński, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu
z powiatu żuromińskiego
130. Pułtusk, ul. Daszyńskiego 2: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat pułtuski, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat pułtuski, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu
z powiatu pułtuskiego
131. Ostrołęka (A), ul. Sienkiewicza 64:
Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Ostrołęka miasto
132. Lekarze POZ – Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Maków, Przasnysz, Wyszków, Ostrów Maz., ul. Radwańskiego 34:
Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat ostrowski, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat ostrowski, ostrołęcki, makowski, przasnyski, wyszkowski, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu – powiat: ostrowski, makowski, przasnyski, wyszkowski
133. Maków Mazowiecki Szpital,
ul. Witosa 2:
SPZOZ – Zakład. Leczn. Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, Maków Maz., Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Witosa 2, Maków Maz., Stacja San.-Epid., ul. Mickiewicza 31, Maków Maz.
134. Przasnysz Szpital, ul. Sadowa 9: SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Powiat. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
ul. Gołymińska 13, Przasnysz, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Szpitalna, Przasnysz
135. Wyszków Szpital, ul. KEN 1: SPZZOZ w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. KEN 1, Wyszków,
Stacja San.-Epid., ul. Daszyńskiego 28,
Wyszków
136. Ostrów Mazowiecka – Szpital,
ul. Dubois 68:
SPZZOZ Szpital w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Dubois 68
137. Szpital Wojewódzki Siedlce (A),
ul. Poniatowskiego 26:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Poniatowskiego 26, Siedlce – Oddziały niezabiegowe
138. Szpital Wojewódzki Siedlce (B),
ul. Poniatowskiego 26:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Poniatowskiego 26, Siedlce – Oddziały zabiegowe, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii, Szpitalny Oddział Ratunkowy
139. Siedlce – Niepubliczne ZOZ-y,
ul. Piłsudskiego 49:
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – miasto Siedlce, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu – miasto Siedlce
140. Siedlce – Łosice Powiat Siedlce,
ul. Kilińskiego 29:
Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – miasto Siedlce, powiat siedlecki, łosicki, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat łosicki, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu – powiat siedlecki, łosicki
141. Sokołów Podlaski, ul. Księdza Bosko 5: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat sokołowski, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat sokołowski, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu – powiat sokołowski
142. Garwolin, ul. Staszica 18: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat garwoliński, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat garwoliński, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu – powiat garwoliński
143. Węgrów, ul. Kościuszki 15: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat węgrowski, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat węgrowski, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu – powiat węgrowski
144. Radom – Tochtermana (A),
ul. Tochtermana 1: Radomski Szpital Specjalistyczny im. T. Chałubińskiego,
ul. Tochtermana 1
– Oddziały zabiegowe
145. Radom – Tochtermana (B),
ul. Tochtermana 1:
Radomski Szpital Specjalistyczny im. T. Chałubińskiego,
ul. Tochtermana 1
– Oddziały zachowawcze, OIOM, Zakład Rtg.
146. Radom – Tochtermana (C),
ul. Tochtermana 1:
Radomski Szpital Specjalistyczny im. T. Chałubińskiego,
ul. Tochtermana 1
– Przychodnie specjalistyczne, Oddział ZUS – lekarze
147. Radom – Józefów (A), ul. Aleksandrowicza 5: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Józefów – Oddziały zabiegowe
148. Radom – Józefów (B), ul. Aleksandrowicza 5: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Józefów – Oddziały zachowawcze
149. Radom – Krychnowice, ul. Krychnowicka 1: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Psychiatryczny Krychnowice – Radom
150. Radom Miasto – Opieka Podstawowa, ul. Tochtermana 1: Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Warszawa – Poliklinika
w Radomiu, ul. Orląt Lwowskich 5/7, Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat radomski, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej powiat Radom miasto, Praktyki lekarskie – m. Radom, powiat radomski
151. Radom – Rejon Złotego Wieku,
ul. Tetmajera 13:
Lekarze i lekarze stomatolodzy emeryci, renciści, niewykonujący zawodu – Radom miasto
152. Białobrzegi – Nowe Miasto – Warka – Grójec, ul. Piotra Skargi 10: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat białobrzeski: NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów PRIMA-MED, pl. St. Czarnieckiego 2, Warka, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu – pow. białobrzeski
153. Grójec, ul. Piotra Skargi 10: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat grójecki, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat grójecki, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu – powiat grójecki
154. Zwoleń – Pionki – Jastrzębia, Zwoleń, al. Pokoju 5: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat zwoleński, Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi – 119, Jastrzębia, Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe, ul. Lekarska 4, Gózd, SPZOZ w Jedlni Letnisko, ul. Fryderyka Chopina 1, Jedlnia Letnisko, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat zwoleński, gmina Pionki, gmina Jastrzębia: Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu – powiat zwoleński, gm. Pionki, gm. Jastrzębia
155. Kozienice, al. gen. Wł. Sikorskiego 10: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat kozienicki, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat kozienicki, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu – powiat kozienicki
156. Lipsko, ul. Śniadeckiego 2: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat lipski, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat lipski, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu – powiat lipski
157. Szydłowiec – Przysucha, Szydłowiec, ul. Wschodnia 23: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat szydłowiecki, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat szydłowiecki, Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat przysuski,
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat przysuski, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu – powiat szydłowiecki, przysuski
158. Iłża, ul. Bodzentyńska 17: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – gmina Iłża, Praktyki lekarskie – m. Iłża
181. Lekarze – OIL Grójecka (C),
ul. Grójecka 65a:
Lekarze nieumieszczeni
na innych listach wyborczych – Warszawa
189. Lekarze – OIL Grójecka (D),
ul. Grójecka 65a:
Lekarze nieumieszczeni
na innych listach wyborczych – Warszawa
197. Lekarze – OIL Grójecka (E),
ul. Grójecka 65a:
Lekarze nieumieszczeni na innych listach wyborczych – Warszawa
210. WUM Szpital Banacha (D), ul. Banacha 1: SPCSK WUM Banacha 1 – Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii, Klinika Chorób Wewnętrznych, Klinika Hematologii, Klinika Pneumonologii, Oddział Przyjęć i Ratownictwa
211. Lekarze Cywilni MON – Szaserów (B), ul. Szaserów 128: Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128Kliniki
i Oddziały Szpitala WIM, Poliklinika Szpitala WIM
212. Instytut Psychiatrii i Neurologii (B), ul. Sobieskiego 1/9: Instytut Psychiatrii
i Neurologii, ul. Sobieskiego 1/9 –
I Klinika Psychiatryczna, II Klinika Psychiatryczna, III Klinika Psychiatryczna, IV Klinika Psychiatryczna, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Psychiatrii Sądowej, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Zakłady
Instytutu
213. Ciechanów (B), ul. Powstańców Wlkp. 2: Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat ciechanowski, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu
z powiatu ciechanowskiego
214. Ostrołęka (B), ul. Sienkiewicza 64:
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Ostrołęka miasto, Praktyki lekarskie, Lekarze niewykonujący zawodu – Ostrołęka m., pow. ostrołęcki
215. Lekarze – OIL Grójecka (F),
ul. Grójecka 65a:
Lekarze nieumieszczeni na innych listach wyborczych – Warszawa
216. Lekarze – OIL Grójecka (G),
ul. Grójecka 65a:
Lekarze nieumieszczeni na innych listach wyborczych – Warszawa
218. Lekarze NZOZ „Grupa Milanówek”: NZOZ AWEMED, ul. Piasta 30, Milanówek, NZOZ Grodziskie Centrum Medyczne,
ul. Piaskowa 17a, Grodzisk Maz., NZOZ MALVITA, ul. Traugutta 30, Grodzisk Maz., NZOZ Lecznica Rodzinna, ul. Kościuszki 31, Grodzisk Maz., NZOZ Przychodnia Specjalistyczna, ul. Kościuszki 31, Grodzisk Maz., NZOZ ESKULAP PLUS, ul. Szczerkowskiego 17, Grodzisk Maz., NZOZ BASIS, ul. Błońska 46/48, Podkowa Leśna, NZOZ Lecznica Rodzinna ALFA, ul. Powstańców Warszawy 8,
Brwinów, NZOZ Ośrodek Zdrowia, ul. Peronowa 5, Brwinów, NZOZ MAXIMED,
ul. Błońska 62, Leszno, NZOZ KAMPINOS, ul. Szkolna 2, Kampinos

REJONY
DLA LEKARZY DENTYSTÓW

159. WUM Stomatologia Miodowa,
ul. Miodowa 18:
Warszawski Uniwersytet Medyczny – Instytut Stomatologii, Stomatolodzy stażyści, Fundacja Rozwoju Medycyny Sportowej Lecznica Lekarska, Warszawa, ul. Wawelska 5, Indywidualne Praktyki Stomatologiczne – BIAŁY KIEŁ,
ul. Roentgena 23, Stomatolodzy Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15, Stomatolodzy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala NFZ, Międzyzakładowa Przychodnia Pracownicza, ul. Mazowiecka 6/8
160. WUM Stomatologia Lindleya,
ul. Lindleya 4:
Warszawski Uniwersytet Medyczny – Instytut Stomatologii
161. Chirurgia Stomatologiczna, ul. Nowogrodzka 27: Warszawski Uniwersytet Medyczny – Instytut Stomatologii, Stomatolodzy prowadzący praktyki chirurgii stom.
162. Mokotów Stomatolodzy (A), ul. Soczi 1: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej: ZPZLO Warszawa-Mokotów, Przychodnia Rejonowa, ul. Chełmska 13/17, Przychodnia Rejonowa, ul. Madalińskiego 13, Przychodnia Rejonowa, ul. Soczi 1, Przychodnia Rejonowa, ul. Bernardyńska 3, Przychodnia Rejonowa, ul. Wiertnicza 81, Przychodnia Rejonowa, ul. Urle 1, Przychodnia Rejonowa, ul. Kostki Potockiego 20, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Mokotów
163. Mokotów Stomatolodzy (B), ul. Soczi 1: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej: SPZOZ Warszawa-Mokotów, ul. Soczi 1, Przychodnia Rejonowa, ul. Malczewskiego 47A, Przychodnia Rejonowa, ul. Jadźwingów 9, Przychodnia Rejonowa, ul. Żuławskiego 2, Przychodnia Rejonowa, ul. Dąbrowskiego 75A, Przychodnia Rejonowa, ul. Na Uboczu, Przychodnia Stomatologiczna, ul. Puławska 120, Przychodnia Stomatologiczna, ul. Przyczółkowa 33, Przychodnia Stomatologiczna, ul. Belgijska 4,
Przychodnia Stomatologiczna, ul. Polinezyjska 10A, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Mokotów
164. Ursynów – Wilanów Stomatolodzy, ul. Zamiany 13: SPZLO Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Ursynów, Wilanów
165. Stomatolodzy Ochota – Włochy – Ursus – SPZOZ dla Szkół Wyższych,
ul. Mochnackiego 10:
Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Ochota, Ursus, Włochy
166. Śródmieście Stomatolodzy, ul. Nowowiejska 27: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Śródmieście
167. Bemowo Stomatolodzy, ul. Czumy 1: Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, ul. Czumy 1, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Bemowo
168. Wola Stomatolodzy, ul. Czumy 1: Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Wola
169. Praga Południe – Wawer – Wesoła – Rembertów – Stomatolodzy, ul. Saska 61: ZPZLO Warszawa-Praga Południe,
ul. Saska 61, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Praga Południe, Wawer, Wesoła, Rembertów
170. Praga Północ – Białołęka – Targówek – Bródno – Stomatolodzy,
ul. Dąbrowszczaków 5a:
Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Białołęka, Praga Północ, Targówek
171. Żoliborz Stomatolodzy,
ul. Cegłowska 80:
Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Żoliborz, Bielany
172. Warszawa Stomatolodzy – Praktyki Stomatologiczne (A), ul. Grójecka 65a: Lekarze stomatolodzy prowadzący praktyki – Warszawa
173. Warszawa Stomatolodzy – Praktyki Stomatologiczne (B), ul. Grójecka 65a: Lekarze stomatolodzy prowadzący praktyki – Warszawa
174. Warszawa Stomatolodzy – Praktyki Stomatologiczne (C), ul. Grójecka 65a: Lekarze stomatolodzy prowadzący praktyki – Warszawa
175. Warszawa Stomatolodzy – Praktyki Stomatologiczne (D), ul. Grójecka 65a: Lekarze stomatolodzy prowadzący praktyki – Warszawa
176. Warszawa Stomatolodzy – Praktyki Stomatologiczne (E), ul. Grójecka 65a: Lekarze stomatolodzy prowadzący praktyki – Warszawa
177. Warszawa Stomatolodzy – Praktyki Stomatologiczne (F), ul. Grójecka 65a: Lekarze stomatolodzy prowadzący praktyki – Warszawa
178. Warszawa Stomatolodzy – Praktyki Stomatologiczne (G), ul. Grójecka 65a: Lekarze stomatolodzy prowadzący praktyki – Warszawa
179. Warszawskie Centrum Stomatologii, ul. Nowy Zjazd 1: Wojewódzkie Centrum Stomatologii SPZOZ, Stomatolodzy stażyści
180. ATTIS Medycyna Pracy Lekarze Stomatolodzy, ul. Górczewska 89:
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS SPZOZ, SZPZLO Warszawa – Wola,
ul. Ciołka 11
182. LUX-MED – PRIMA-DENT – ENEL-MED, ul. Racławicka 132 B: Centrum
Medyczne LUX-MED, Warszawa, ul. Racławicka 132B, NZOZ PRIMA-DENT, Warszawa, ul. Grójecka 77, Centrum Medyczne
ENEL-MED, ul. Gilarska 86C
183. Fundacja Promocji Inicjatyw Stomatologicznych, ul. Miła 6: Fundacja Promocji Inicjatyw Stomatologicznych NZOZ, ul. Miła 6, Warszawa, Praktyki stomatologiczne, Stomatolodzy niewykonujący zawodu
184. Stomatolodzy niewykonujący zawodu (A), ul. Grójecka 65a: Lekarze stomatolodzy niewykonujący zawodu (emeryci, renciści) – Warszawa
185. Stomatolodzy niewykonujący zawodu (B), ul. Grójecka 65a: Lekarze stomatolodzy niewykonujący zawodu (emeryci, renciści) – Warszawa
186. Stomatolodzy niewykonujący zawodu (C), ul. Grójecka 65a:
Lekarze stomatolodzy niewykonujący zawodu (emeryci, renciści) – Warszawa
187. Stomatolodzy OIL Grójecka (A),
ul. Grójecka 65a:
Lekarze stomatolodzy nieumieszczeni na innych listach wyborczych – Warszawa
188. Stomatolodzy Cywilni MON, ul. Koszykowa 70: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska CePeLek SPZOZ,
ul. Koszykowa 78, Stomatolodzy stażyści
190. Powiat Warszawski Zachodni – Praktyki Dentystyczne (A) Warszawa,
ul. Grójecka 65a:
Stomatologiczne Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat warszawski zachodni, Praktyki stomatologiczne – powiat warszawski zachodni
191. Powiat Warszawski Zachodni – Praktyki Dentystyczne (B) Warszawa,
ul. Grójecka 65a:
Praktyki stomatologiczne, Lekarze stomatolodzy niewykonujący zawodu – powiat warszawski zachodni
192. Powiat Warszawski Zachodni – Praktyki Dentystyczne (C) Warszawa,
ul. Grójecka 65a:
Praktyki stomatologiczne, Lekarze stomatolodzy niewykonujący zawodu – powiat warszawski zachodni
193. Grodzisk Mazowiecki Stomatolodzy Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11:
PZOZ Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, Niepubliczne Stomatologiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat grodziski, Praktyki stomatologiczne, Lekarze stomatolodzy niewykonujący zawodu – powiat grodziski
194. Wołomin Stomatolodzy Wołomin, ul. Gdyńska 1: SPZOZ Wołomin, ul. Gdyńska 1, Niepubliczne Stomatologiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat wołomiński, Praktyki stomatologiczne, Lekarze stomatolodzy niewykonujący zawodu – powiat wołomiński
195. Nowy Dwór Mazowiecki – Legionowo – Stomatolodzy Legionowo, ul. Sowińskiego 15 A: SPZOZ – Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2, SPZOZ – Legionowo, ul. Moniuszki 17, Niepubliczne Stomatologiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat nowodworski, legionowski, Praktyki stomatologiczne, Lekarze stomatolodzy niewykonujący zawodu – powiat nowodworski, legionowski
196. Piaseczno Stomatolodzy Piaseczno, ul. Nadarzyńska 13:
SPZOZ – Piaseczno,
ul. Nadarzyńska 13, Niepubliczne Stomatologiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat piaseczyński, Praktyki stomatologiczne, Lekarze stomatolodzy niewykonujący zawodu – powiat piaseczyński
198. Stomatolodzy Powiat Pruszkowski Warszawa, ul. Grójecka 65a: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Niepubliczne Stomatologiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat pruszkowski: Praktyki stomatologiczne, Lekarze stomatolodzy niewykonujący zawodu – powiat pruszkowski
199. Otwock Stomatolodzy Otwock,
ul. Batorego 44:
Niepubliczne Stomatologiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat otwocki, Praktyki stomatologiczne, Lekarze stomatolodzy niewykonujący zawodu – powiat otwocki
200. Sochaczew – Żyrardów Stomatolodzy Sochaczew, ul. Chopina 168:
Niepubliczne Stomatologiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat sochaczewski, żyrardowski, Praktyki stomatologiczne, Lekarze stomatolodzy niewykonujący zawodu – powiat sochaczewski, żyrardowski
201. Ciechanów – Mława – Płońsk – Pułtusk – Żuromin, Stomatolodzy Ciechanów, ul. Powstańców Wlkp. 2: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej SPZOZ Żuromin, ul. Szpitalna 56, Niepubliczne Stomatologiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński, Praktyki stomatologiczne,
Lekarze stomatolodzy niewykonujący
zawodu – powiat ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński
202. Ostrołęka, Stomatolodzy Ostrołęka, ul. Sienkiewicza 64: Niepubliczne Stomatologiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Ostrołęka miasto, Niepubliczne Stomatologiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat ostrołęcki, Praktyki stomatologiczne,
Lekarze stomatolodzy niewykonujący
zawodu – Ostrołęka miasto, powiat ostrołęcki
203. Ostrów Maz. – Wyszków, Stomatolodzy Ostrów Maz., ul. Radwańska 49: Niepubliczne Stomatologiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat ostrowski, wyszkowski, Praktyki stomatologiczne, Lekarze stomatolodzy niewykonujący zawodu – powiat ostrowski, wyszkowski
204. Siedlce – Łosice Stomatolodzy Siedlce, ul. Poniatowskiego 31: Niepubliczne Stomatologiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – miasto Siedlce, Niepubliczne Stomatologiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat siedlecki, łosicki, Praktyki stomatologiczne, Lekarze stomatolodzy niewykonujący zawodu – Siedlce miasto, powiat siedlecki, łosicki
205. Sokołów Podlaski – Węgrów Stomatolodzy Węgrów, ul. Kościuszki:
Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Niepubliczne Stomatologiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat sokołowski, Praktyki stomatologiczne, Lekarze stomatolodzy niewykonujący zawodu – powiat węgrowski, sokołowski
206. Garwolin Stomatolodzy, Garwolin, ul. Staszica 18: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Niepubliczne Stomatologiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat garwoliński, Praktyki stomatologiczne, Lekarze stomatolodzy niewykonujący zawodu – powiat garwoliński
207. Mińsk Mazowiecki Stomatolodzy Mińsk Mazowiecki, ul. Szpitalna 37:
Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Niepubliczne Stomatologiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat miński, Praktyki stomatologiczne, Lekarze stomatolodzy niewykonujący zawodu – powiat miński
208. Radom miasto Stomatolodzy Radom, ul. Tochtermana 1: Radomski Szpital Specjalistyczny im. T. Chałubińskiego,
ul. Tochtermana 1, Niepubliczne Stomatologiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej –
powiat Radom miasto, Praktyki stomatologiczne
209. Radom okolice – Stomatolodzy – Północ Radom, ul. Aleksandrowicza 5: NZOZ Przychodnia Stomatologiczna
Adamów, Promna, Adamów, Niepubliczne Stomatologiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat grójecki, kozienicki, radomski, szydłowiecki, zwoleński, Praktyki stomatologiczne, Lekarze stomatolodzy niewykonujący zawodu – powiat grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński
217. Maków Maz. – Przasnysz Stomatolodzy Przasnysz, ul. Sadowa 9: Niepubliczne Stomatologiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat makowski: Niepubliczne Stomatologiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – powiat przasnyski: Praktyki stomatologiczne, Lekarze stomatolodzy niewykonujący zawodu – powiat makowski, przasnyski
219. Stomatolodzy OIL Grójecka (B): NZOZ Lecznica Fundacji ZDROWIE, Warszawa, ul. Niekłańska 4/24, Lekarze stomatolodzy prowadzący praktyki, Warszawa-Praga Południe

Okręgowa Komisja Wyborcza
w Warszawie

Archiwum