21 marca 2009

35-lecie dializoterapii w Siedlcach

19 października 1973 r. przy Oddziale Chorób Wewnętrznych przy ul. Bema w Siedlcach została otwarta Stacja Dializ. Była to pierwsza stacja w mieście powiatowym i siedemnasta w kraju. Wszystkie powstałe poprzednio mieściły się w miastach akademickich i wojewódzkich. Tego pionierskiego czynu dokonał dr n. med. Józef Stępień, ówczesny ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych, gdzie wcześniej były wykonywane dializy otrzewnowe.

Tradycją Oddziału Wewnętrznego i Stacji Dializ stały się coroczne konferencje organizowane pod nazwą „Siedlecki Dzień Nefrologiczny”. Przewodniczył im nieżyjący już prof. Tadeusz Orłowski, dyrektor Instytutu Transplantologii AM w Warszawie. Konferencje zapoznawały miejscowych lekarzy z problemami nefrologicznymi, co skutkowało zmniejszającymi się z roku na rok przypadkami ostrej niewydolności nerek. Wpłynęły również na wcześniejszą wykrywalność przewlekłej niewydolności nerek.
Pierwszy aparat sztucznej nerki do hemodializ był zakupiony przez Ministerstwo Zdrowia. Drugi został podarowany przez ówczesnego ordynariusza siedleckiego, ks. biskupa dr. Jana Mazura. Dzięki jego staraniom Stacja, poprzez „Caritas”, otrzymała w latach 1973-1991 sześć kolejnych aparatów do hemodializ typu BELCO.
Ze względu na małą liczbę stacji i stanowisk dializacyjnych w Polsce dializowano wtedy jedynie ok. 30% ludzi potrzebujących tej terapii. Kierownikami Stacji Dializ byli kolejno: dr Karol Wilk (1973-1980), dr Grzegorz Latek (1980-1983), dr Andrzej Podgórzak (1983-1994).
W czerwcu 1994 r. w nowo otwartym Szpitalu Wojewódzkim stworzono Oddział Dializ, gdzie przeniesiono pacjentów i sprzęt ze Stacji Dializ przy ul. Bema. Oddział miał wtedy 8 stanowisk dializacyjnych i 10 łóżek szpitalnych.
Jego twórcą i ordynatorem był piszący te słowa. Oddziałową została (i nadal jest) Elżbieta Graczyk.
W ciągu kilku następnych lat Oddział zmienił swoją siedzibę i nazwę. Obecny Oddział Nefrologii i Dializoterapii ma 13 stanowisk dializacyjnych i 12 łóżek szpitalnych. Dializowani są wszyscy pacjenci wymagający leczenia nerkozastępczego. Prowadzona jest szeroko zakrojona diagnostyka oraz leczenie pacjentów z chorobami nerek.
Na Oddziale pracuje doświadczona i wyspecjalizowana kadra lekarska (4 specjalistów nefrologów) i pielęgniarska. Prowadzi leczenie hemodializą według najnowszych standardów. Dysponuje wydzieloną salą dializ dla pacjentów zakażonych HBs i HCV. Stanowiska do dializ są wyposażone w nowoczesne fotele. Monitorowane są czynności serca, oddechu i saturacji.
Istnieje również możliwość szerokiej diagnostyki w oparciu o nowoczesny sprzęt, jaki posiada szpital, bez konieczności oczekiwania na badania w długich kolejkach. Pacjenci niemający przeciwwskazań do transplantacji nerki są wstępnie kwalifikowani i zgłaszani do przeszczepu nerki.
W 1994 r. w placówce dializowano 25 pacjentów, obecnie dializuje się ich 70. W 1994 r. wykonano 2500 dializ, obecnie ponad 10000.
Średnia wieku pacjentów dializowanych w 1994 r. wynosiła 42 lata, obecnie – 57 lat. Najstarszy pacjent w 1994 r. miał 61 lat, obecnie 3 pacjentów jest w wieku powyżej 80 lat.
Pacjentka, która wcześniej była dializowana w placówce, żyje z przeszczepioną nerką 18 lat; 4 osoby żyją z przeszczepem ponad 15 lat. Najdłużej dializowany tutaj pacjent żyje dzięki dializom 23 lata.
W Szpitalu funkcjonuje Poradnia Nefrologiczna prowadzona przez lekarzy z Oddziału Nefrologii i Dializoterapii.

Andrzej PODGÓRZAK

Dr Andrzej Podgórzak jest ordynatorem Oddziału
Nefrologii i Dializoterapii Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Siedlcach

Archiwum