20 marca 2009

List intencyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Samorządu Województwa Mazowieckiego

11 lutego 2009 r. rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Marek Krawczyk, oraz marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podpisali list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz rozwoju województwa mazowieckiego w obszarze ochrony zdrowia oraz kształcenia obecnej i przyszłej kadry medycznej.

Chcemy kontynuować i rozszerzać naszą dotychczasową współpracę z Samorządem Województwa Mazowieckiego, aby zapewnić społeczności województwa jak najlepszą opiekę zdrowotną
– mówił rektor podczas uroczystego podpisania listu intencyjnego. – Od lat jednostki naukowo-dydaktyczne naszej uczelni działają w szpitalach, dla których
organem założycielskim jest marszałek Województwa Mazowieckiego. Największym szpitalem, w którym zlokalizowane są katedry naszego uniwersytetu, jest Wojewódzki Szpital Bródnowski, gdzie działają jednostki dwóch naszych wydziałów: II Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauki
o Zdrowiu. Nasze Kliniki funkcjonują też w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym przy ul. Wolskiej, w Szpitalu przy ul. Nowowiejskiej, w Szpitalu Tworkowskim oraz w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie.
Rektor wyraził nadzieję, że dotychczasową dobrą współpracę uczelni i Samorządu Województwa uda się rozszerzyć
o Międzyleski Specjalistyczny Szpital w Warszawie i Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej przy ul. Barskiej.

Marszałek A. Struzik zadeklarował wolę dobrego partnerstwa ze strony władz Samorządu Województwa Mazowieckiego. Podkreślił, że samorząd jest organem założycielskim 35 jednostek ochrony zdrowia, w tym 26 szpitali. – Zależy nam na doskonaleniu naszej kadry, która w tych placówkach pracuje. Chcemy, aby były w nich prowadzone badania kliniczne. To jest możliwe dzięki współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym – mówił marszałek A. Struzik.

W liście intencyjnym strony określiły następujące priorytety we współpracy:

1. Wykorzystanie bazy jednostek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego na cele dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
2. Współdziałanie kadry Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podnoszeniu jakości ochrony zdrowia mieszkańców województwa.
3. Zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych na wysokim poziomie dla społeczności lokalnej.
4. Dążenie do poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia województwa mazowieckiego poprzez inwestycje
w infrastrukturę ochrony zdrowia.
5. Promocja zdrowego stylu życia wśród społeczności województwa mazowieckiego.
6. Kształcenie na europejskim poziomie kadry medycznej wszystkich szczebli.

Marta Wojtach, WUM

Archiwum