7 marca 2009

Nagroda im. św. Kamila

Nagroda im. św. Kamila, patrona chorych i pracowników służby zdrowia, została ustanowiona w 2007 r. z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym – Ojców Kamilianów oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Nagroda jest przyznawana, z okazji Światowego Dnia Chorego – 11 lutego, osobom oraz instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniły się do „budowania kultury miłosierdzia, akceptacji i solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami”.
W 2009 r. Nagroda im. św. Kamila została przyznana w dziedzinie onkologii dziecięcej. Otrzymała ją m.in. prof. dr hab. n. med. Danuta Perek, kierownik Kliniki Onkologii – Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, za „wieloletnią ofiarną służbę dla dobra chorych dzieci, godną naśladowania szlachetną postawę lekarza oraz całokształt dorobku”.
oprac. md

Archiwum