28 marca 2009

Z Mazowsza

Sprzęt medyczny dla szpitala w Ciechanowie

W Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie oddano do użytku nową Pracownię Rezonansu Magnetycznego.

Inwestycję dofinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego, który przeznaczył na nią 5,5 mln zł. Pracownia Rezonansu Magnetycznego znajduje się w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Docelowo ma być w niej wykonywanych 20-25 badań dziennie.
Uroczyste przekazanie pracowni do użytku odbyło się 9 stycznia br. W spotkaniu udział wzięli m.in.: marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Stefan Kotlewski, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz, przedstawiciele Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Urzędu Marszałkowskiego, dyrekcja Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, przedstawiciele zaprzyjaźnionych placówek medycznych oraz lekarze. Kolejnym darczyńcą szpitala był Zarząd Powiatu Ciechanowskiego, który kupił placówce sprzęt przeznaczony dla Bloku Operacyjnego. Decyzja o tym zakupie, za kwotę 14987,77 zł, została podjęta przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego w grudniu 2008 r. Dodatkowo Starostwo Ciechanowskie wyposażyło szpital w zestaw narzędzi do operacji laparoskopowych. Na zakup sprzętu samorząd powiatowy wydał 15 tys. zł.

Odznaczenia dla siedleckich krwiodawców

24 stycznia br., w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski odznaczył krwiodawców i działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża w Siedlcach.

W 2008 r. w rejonie siedleckim pozyskano ponad 3 tys. litrów krwi, tj. prawie o 250 litrów więcej niż w 2007 r.

Tomograf w Garwolinie

W Samodzielnym Publicz nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Garwolinie, dzięki umowie z firmą zewnętrzną, w szpitalu znajdzie się wkrótce tomograf komputerowy.

Tym samym zostały sfinalizowane wieloletnie starania o pozyskanie takiego aparatu. Dopóki placówka nie zakupi własnego sprzętu, do badań będzie wykorzystywany tomograf wynajęty od prywatnej firmy.

Część budynku płońskiego szpitala na sprzedaż

Rada społeczna płońskiego szpitala wyraziła zgodę na zrzeczenie się przez placówkę części budynku przyszpitalnej przychodni przyul. Sienkiewicza 7, w której mieściła się Poradnia „Zdrowie”.

Rada powiatu wyraziła zgodę na zrzeczenie się przez szpital prawa użytkowania nieruchomości. Radni zdecydowali o sprzedaży lokalu o powierzchni użytkowej ok. 425 m kw. w drodze przetargu ograniczonego, co oznacza, że będą mogły w nim wziąć udział zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarze
i dentyści z powiatu płońskiego. Wartość lokalu oszacowano na ponad 700 tys. zł. Środki pozyskane ze sprzedaży mają być przeznaczone na remont budynku przychodni przy ul. Sienkiewicza 7.

W Nieporęcie – szczepienia przeciwko HPV

Rada Gminy Nieporęt uchwaliła program poprawy zdrowia i odporności mieszkańców gminy na 2009 r. Jego najważniejszym założeniem są bezpłatne szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy dziewczynek z rocznika 1997.

Celem szczepienia, rekomendowanego przez wiele światowych i polskich organizacji medycznych, jest wyeliminowanie zachorowań zależnych od infekcji HPV (wirusa brodawczaka ludzkiego). W 2009 r. w gminie Nieporęt szczepieniami zostanie objętych ok. 70 dziewczynek. Koszt szczepienia 1 osoby to ok. 1400 zł. Finansowanie z budżetu gminy daje większą gwarancję przystąpienia do programu wszystkich osób, do których jest skierowany. Program jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie. Szczepienie będzie dobrowolne, po wyrażeniu pisemnej deklaracji uczestnictwa przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.
Program gminnej profilaktyki przewiduje też prowadzenie intensywnej akcji informacyjno-edukacyjnej wśród rodziców i opiekunów uczennic szkół podstawowych i gimnazjalnych. Materiały informacyjne zostaną również przekazane dyrektorom gminnych placówek oświatowych oraz będą wywieszone w ośrodkach zdrowia w Nieporęcie i Zegrzu Południowym.

Fundusze dla Ostrołęki

27 stycznia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwalę o przekazaniu środków finansowych na kontynuację projektu budowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. J. Psarskiego w Ostrołęce otrzyma na ten cel ponad 38 mln zł. Budowa szpitala wojewódzkiego rozpoczęła się w 1985 r., jednak do połowy lat dziewięćdziesiątych ze względu na szczupłość przekazywanych środków tempo prac było niewielkie. Następnie inwestycję finansował budżet centralny. Obecnie inwestorem jest Województwo Mazowieckie. Budowa jest realizowana etapowo – do nowo wybudowanych części szpitala kolejno są przenoszone oddziały ze starego szpitala przy ul. Sienkiewicza.

Koniec strajku w Wyszkowie

12 stycznia br. pielęgniarki ze Szpitala w Wyszkowie zawarły porozumienie z dyrekcją placówki i zakończyły strajk.

Protestujące uzyskały żądane 200 zł podwyżki wynagrodzenia zasadniczego. Po podpisaniu porozumienia dyrektor szpitala Cecylia Domżała podała się do dymisji. Jej zdaniem, podwyżki są zagrożeniem dla płynności finansowej szpitala. Dyr. Domżała złożyła prośbę o zwolnienie jej z obowiązku pełnienia pracy od lutego.

Archiwum