15 kwietnia 2009

Finał Konkursu Lekarz roku 2008 Ziemi Radomskiej

20 lutego br. w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu odbyła się III Wielka Gala Konkursu LEKARZ ROKU 2008 r. zorganizowana przez redakcję gazety „Echo Dnia” oraz Delegaturę Radomską OIL w Warszawie.

Laureatami zostali lekarze, którzy otrzymali największą liczbę głosów od czytelników gazety „Echo Dnia”. Kupony konkursowe były publikowane na łamach prasy i po wypełnieniu przez pacjentów wysyłane do redakcji. Napłynęło 15884 głosy na 123 lekarzy.

W imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przewodniczący Delegatury Radomskiej Mieczysław Szatanek wręczył przyznane na posiedzeniu Rady Okręgowej 20 lutego br. Medale im. dr. Jerzego Moskwy.

Medal im. dr. Jerzego Moskwy jest najwyższym odznaczeniem OIL, którym Izba może uhonorować osoby fizyczne niebędące lekarzami i osoby prawne za szczególne zasługi dla środowiska lekarskiego. Medal ten dla nas, mieszkańców Radomia, ma szczególne znaczenie, gdyż dr Jerzy Moskwa urodził się w Radomiu. Był osobą wybitną. Położył ogromne zasługi dla Okręgowej Izby Lekarskiej, zyskując sobie uznanie godne ustanowienia medalu Izby jego imienia. Jesteśmy
z tego dumni.

Archiwum