23 czerwca 2009

XX-lecie odrodzonego samorządu lekarskiego

17 maja br. w Teatrze Polskim odbyła się uroczystość poświęcona XX-leciu reaktywowanych izb lekarskich, zorganizowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie pod patronatem JE abp. Henryka Hosera, JE abp. Kazimierza Nycza, minister zdrowia Ewy Kopacz, marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika i prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Do Teatru Polskiego przybyli m.in.: wicepremier W. Pawlak, minister zdrowia E. Kopacz, posłowie (m.in. M. Balicki, C. Czechyra, A. Sopliński), senatorowie S. Karczewski i W. Sidorowicz, komisarz KE ds. polityki regionalnej D. Hübner, wicemarszałek województwa mazowieckiego W. Roszkiewicz, wiceprezydent Warszawy J. Wojciechowicz, władze WUM z rektorem M. Krawczykiem, CMKP z dyrektor J. Jędrzejczak, dyrektor CEM S. Orkisz, profesorowie warszawskiej medycyny, prezes PTL J. Woy-Wojciechowski, prezes TLW J. Jurkiewicz, wybitni prawnicy od 20 lat towarzyszący samorządowi lekarskiemu: prof. E. Zielińska i prof. L. Kubicki. Byli z nami duszpasterze służby zdrowia – ks. J. Jachimczak i ks. A. Otyszecki, dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych oraz innych placówek medycznych Mazowsza, koledzy z naczelnej i okręgowych rad lekarskich (prezes NRL K. Radziwiłł, wiceprezes A. Lella, członek Prezydium A. Matyja, przewodniczący ORL w: Krakowie – J. Friediger, w Łodzi – G. Krzyżanowski, Okręgowej Rady WIL – M. Brocki). Tarnów reprezentował były przewodniczący ORL P. Oleksy, Lublin i NRL – D. Hankiewicz. Chociaż nieuchwyceni na zdjęciach byli z nami: Naczelna Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej J. Orłowska-Heizman i prezes NSL J. Nosarzewski. Byli nasi rzecznicy, z J. Barbachowską, i członkowie OSL, z jego przewodniczącą E. Rusiecką-Kuczałek i członkowie władz naszego samorządu tej i poprzednich kadencji. Gościliśmy przedstawicieli innych korporacji zawodowych, władze STOMOZ-u i dziennikarzy. W kuluarach można było spotkać byłych ministrów zdrowia: W. Maksymowicza, L. Sikorskiego, W. Rudnickiego i wielu innych wspaniałych gości. Szczególnymi zaś gośćmi byli dla nas synowie Jerzego Moskwy – honorowego przewodniczącego naszej Izby i W. Nielubowicz – syn naszego patrona.

Współgospodarzami tej części uroczystości byli przewodniczący ORL A. Włodarczyk i P. Walewski – lekarz, publicysta „Polityki”, felietonista „Pulsu”.

Wicepremier Waldemar Pawlak, składając zebranym gratulacje, powiedział m.in.: „Cieszę się, że Państwo kształtują swoje relacje w środowisku, opierając się na stosunkach koleżeńskich i wolnych od wszelkich zewnętrznych nacisków. Korporacja wasza jest na tyle otwarta i wolna od napięć, że możecie spokojnie i z radością świętować swój jubileusz. Samorządy, w tym także lekarski, są bardzo ważnym elementem odbudowywania społeczeństwa obywatelskiego. Dziś należy powiedzieć – budowania aktywnego społeczeństwa. Lekarze, nie tylko poprzez swoje zaangażowanie zawodowe, ale także społeczne, stanowią środowisko twórczo i odważnie podejmujące wyzwania czasu, w którym żyjemy. Życzę Państwu, abyście jako społeczność lekarska sami mogli tworzyć zasady funkcjonowania swego zawodu. Być może nie ma potrzeby regulowania tych zasad ustawami, być może powinien je ustanawiać samorząd. Życzę też wielu dobrych rozwiązań, które będą wasz zawód wzmacniały i budowały. Mniej regulacji związanych z pieniądzem, więcej takich, które zaufanie pacjenta składają w ręce lekarzy”.
Minister Ewa Kopacz powiedziała, że samorząd jest niezbywalnym elementem demokracji. – Zwłaszcza na tej sali nie muszę podkreślać, jak jest to ważne w przypadku zawodów zaufania publicznego, kiedyś nazywanych zawodami wolnymi – dodała minister zdrowia. – Dzisiaj, po 20 latach, czas na odpowiedź na zasadnicze pytanie: czy jesteśmy zadowoleni z działalności naszego samorządu i czy zadowoleni są obywatele naszego kraju. Ja jednak nie potrafię odpowiedzieć na te pytania. Ale chciałabym słyszeć same dobre opinie. I często je słyszę: na ulicy, w urzędzie, w rodzinnym mieście. Od nas – lekarzy – wymaga się zdecydowanie więcej niż od przedstawicieli innych zawodów. Pacjenci zdecydowanie egzekwują swoje żądania, niekiedy są bezwzględni i trudno – mimo dobrej woli i empatii, której uczono nas na studiach – wypełniać powierzone nam zadania. Jako lekarz i urzędnik państwowy, po 20 latach istnienia naszego samorządu mówię: to piękny zawód, a państwo pięknie ten zawód reprezentują. Dziękuję za wypełnianie obowiązków na tak wysokim poziomie etycznym.

Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia Władysław Sidorowicz zaznaczył, że w Europie trwa spór o kalendarz zmian, które doprowadziły do rozmontowania systemu komunistycznego. – Izby lekarskie są dzieckiem Okrągłego Stołu. W podstoliku poświęconym zagadnieniom służby zdrowia wynegocjowaliśmy odrodzenie samorządu lekarskiego. Ostatnie 20 lat to czas trudny dla medycyny i ochrony zdrowia. Jako człowiek, który budował samorząd lekarski, zachęcam do ponownego starannego przemyślenia, czym samorząd powinien być i czym różnić się ma od związku zawodowego. Jest jedna sprawa, która czyni nas – lekarzy – zupełnie wyjątkowymi. To służba choremu. Dopóki realizowana jest zasada: Salus aegroti suprema lex, dopóki Izba Lekarska jest jej strażnikiem, dopóty nie damy się zepchnąć do rangi zwykłego zawodu. Każda praca jest bardzo ważna, ale nie zapominajmy, że zdrowie jest najważniejsze.
Zapominając o tym, zdradzamy coś, co jest naszą strategiczną bronią. Musimy także pracować nad zwiększeniem aktywności obywatelskiej, bardzo u nas wątłej, a niezbędnej w kraju demokratycznym. Sieć stowarzyszeń i organizacji społecznych jest gwarantem demokracji.
Rektor WUM, prof. Marek Krawczyk, podkreślił, że doniosłe decyzje o reaktywowaniu samorządu lekarskiego, które zapadły 20 lat temu, będą aktualne przez wiele lat. Środowisko lekarskie potrafiło się szybko zorganizować i w demokratyczny sposób samooceniać, samoograniczać i uczestniczyć w życiu społecznym. Zwłaszcza w trudnych sytuacjach samorząd lekarski okazuje się niezmiernie potrzebny. Do Izby Lekarskiej należy wielu akademików. Prof. Nielubowicz wyznaczał standardy postępowania nie tylko w samorządzie, ale i na uczelni. Inny jej rektor, prof. Tadeusz Tołłoczko, do dzisiaj pracuje dla korporacji. Robi to również wielu nauczycieli akademickich. Prof. Krawczyk zapewnił, że Warszawski Uniwersytet Medyczny, działający na tym samym terenie będzie nadal skutecznie współpracował i tworzył środowisko.
W drugiej części uroczystości odbył się koncert charytatywny „Artyści – lekarzom, lekarze – dzieciom”, którego beneficjentem jest placówka dla niewidomych dzieci w Laskach. Gospodarzem koncertu był Bogusław Kaczyński, jeden z najpiękniejszych liryków Władysława Broniewskiego z tomu „Do Anki” recytował Krzysztof Kolberger, śpiewali znakomici artyści: Grażyna Brodzińska, Maria Meyer, Dariusz Stachura i Adam Szerszeń. Towarzyszyła im. Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Wojciecha Barczyńskiego. Wspaniały koncert złożony z największych przebojów operowych, operetkowych i musicalowych został przyjęty owacją publiczności. Szczególne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu koncertu należą się dyrektorowi Biura Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie Waldemarowi Firkowi, a dyrekcji Teatru Polskiego – za wyjątkową życzliwość i wspaniałą współpracę.
eg, mkr

Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie Andrzej WŁODARCZYK powiedział:

Prawie dokładnie 20 lat temu, bo 19 maja 1989 r., Sejm uchwalił ustawę o izbach lekarskich. Ustawa ta, przekazując część władzy państwowej naszemu samorządowi zawodowemu, była jednym z istotnych elementów odradzającej się wolności i demokracji w Polsce.
Wielu Polaków, walcząc o suwerenność Polski, pośrednio walczyło o możliwość istnienia samorządów zawodów zaufania publicznego jako niezbywalnego atrybutu demokratycznego państwa. Po 20 latach pojawiają się głosy podające w wątpliwość celowość istnienia tych samorządów
w obecnej formule. Historia naszego kraju i innych społeczeństw pokazuje, że zbyt często o raz zdobyte prawa trzeba ciągle walczyć. Myślę jednak, że podsumowanie dorobku naszego i innych samorządów zawodowych w ramach budowania demokracji w Polsce daje podstawę do optymistycznego patrzenia w przyszłość.
Kilka lat temu, w piątą rocznicę nadania Izbie imienia prof. Jana Nielubowicza, OIL w Warszawie wydała książkę „Odrodzony stan lekarski”. Z tej publikacji pochodzą słowa naszych patronów, które wszystkim nam chciałem zadedykować:
Prof. Nielubowicz: „Przez wiele lat, będąc jednym z nauczycieli lekarzy polskich, patrzyłem na ich zmagania. Każde pokolenie po latach znajdowało taką samą drogę jak ta, która wynikała z poczucia obowiązku tych, którzy byli, tych, którzy są jeszcze, i tych, którzy po nas przyjdą”. Dr Jerzy Moskwa zaś wyznał: „Od lat związany jestem na dobre i na złe z ideą samorządności. Przynależność do korporacji zawsze traktowałem jako przywilej,
a nie uciążliwy obowiązek”. Te słowa nadal są aktualne.

Odznaczenia państwowe

Prezydent Lech Kaczyński postanowieniem
z 15 maja 2009 r. przyznał członkom OIL w Warszawie wysokie odznaczenia:

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski –
Tadeuszowi Chruścielowi;
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski – Józefowi Hornowskiemu;
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski –
Aleksandrowi Kotlickiemu;
Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski –
Marcie Brzostowskiej, Jackowi Piątkiewiczowi i Marii Walc.
Odznaczenia te zostaną wręczone w innym terminie.

Złote Krzyże Zasługi otrzymali: Zdzisław Annusewicz, Ewelina Bobek-Pstrucha, Janusz Bugaj, Tadeusz Kalbarczyk, Jacek Kubiak, Krzysztof Madej, Halina Makowska,
Krzysztof Makuch, Roman Olszewski i Mieczysław Szatanek;

Srebrne Krzyże Zasługi
– Wojciech Borkowski
i Aleksandra Słabik-Ledóchowska;

Medale za Długoletnią Służbę złote

Teresa Abgarowicz, Wanda Jaroszewska-Balicka,
Jerzy Polański, Elżbieta Rusiecka-Kuczałek, Andrzej Sawoni i Anna Wilmowska-Pietruszyńska;

Medal za Długoletnią Służbę srebrny

Zbigniew Jarząbek;

Medal za Długoletnią Służbę brązowy
– Jarosław Łojek.

Odznaczenia resortowe

Minister zdrowia Ewa Kopacz uhonorowała Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Zdrowia” 16 osób:

Stanisława Ancyparowicza, Janinę Barbachowską,
Jacka Biercę, Wojciecha Borkowskiego, Grażynę Chodernę, Czesława Czechyrę, Ewę Gałecką, Janusza Kostrzewę,
Marię Łyczywek-Zwierz, Jacka Piątkiewicza, Konrada
Pszczołowskiego, Elżbietę Rusiecką-Kuczałek, Krzysztofa Rymuzę, Krzysztofa Schreyera, Janusza Siemaszkę
i Andrzeja Włodarczyka.

Odznaczenia „LAUDABILIS”

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie uhonorowała zasłużonych członków samorządu lekarskiego najwyższym odznaczeniem Izby „LAUDABILIS” (czyli: godny uznania), ustanowionym w 2004 r., przyznawanym za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej, naukowej lub społecznej.
W trakcie uroczystości jubileuszowych uhonorowano 5 osób. Nagrodzeni to:

Wojciech Borkowski – specjalista medycyny rodzinnej; pracuje w lecznictwie podstawowym na Bielanach
i Żoliborzu; zastępca dyrektora ds. lecznictwa; radny
dzielnicy Bielany. W samorządzie lekarskim od chwili jego reaktywowania, a od 2001 r. pełni funkcję skarbnika ORL
w Warszawie.

Mirosław Klukowski
– chirurg; pracował w Wołominie,
a następnie w Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie;
obecnie jest starszym wykładowcą w CMKP im. prof.
W. Orłowskiego. Od 2001 r. prowadzi w ORL Komisję
ds. Stażu Podyplomowego; wcześniej był członkiem
Komisji Bioetycznej i przewodniczącym Okręgowej Komisji Wyborczej.

Andrzej Morliński
– ginekolog i położnik; pracę zawodową rozpoczął w Pogotowiu Ratunkowym, następnie
pracował w: Szpitalu Miejskim w Pruszkowie, w Szpitalu im. św. Zofii, w Szpitalu Bródnowskim, a także w Przychodni Sportowo-Lekarskiej AWF i Agencji Ruchu Lotniczego. Przez 2 lata był zatrudniony w Libii. W samorządzie lekarskim jest od czasu jego reaktywowania. W 2000 r. utworzył Biuro Pośrednictwa Pracy dla lekarzy i innych zawodów medycznych przy OIL w Warszawie.

Wojciech Szafrański
– pulmonolog; wieloletni ordynator Oddziału Chorób Płuc Szpitala Wojewódzkiego w Radomiu; twórca Radomskiego Ośrodka Domowego Leczenia Tlenem i Ośrodka Diagnozy i Leczenia Bezdechu Sennego. Ustanowił Fundację „Oddychanie”, której jest prezesem.
W ramach Fundacji prowadzi „Szkołę Chorych na Astmę”. Był inicjatorem i organizatorem społecznej akcji zakupu pierwszego w Radomiu tomografu komputerowego.

Daniel Wiraszka
– chirurg; przez całe życie zawodowe związany z Radomiem. Pracował m.in. w Izbie Wytrzeźwień, Pogotowiu Ratunkowym, Przychodni PKP. Był biegłym sądowym, orzecznikiem ZUS i KRUS, a także lekarzem na budowie linii kolejowej w Egipcie. Jest szanowaną
osobą, człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej. Stale współpracował z samorządem lekarskim. (W jego imieniu wyróżnienie odebrała żona).

Andrzej Włodarczyk z rąk prezesa Towarzystwa
Lekarskiego Warszawskiego Jerzego Jurkiewicza otrzymał
Medal „Włodzimierza Brodowskiego
i Ludwika Paszkiewicza za Zasługi”
.

Dziękujemy sponsorom, którzy umożliwili zorganizowanie tej uroczystości bez angażowania środków samorządu lekarskiego.
Sponsorami byli:
Zarząd Województwa Mazowieckiego
Urząd m.st. Warszawy
POLPHARMA S.A.
NYCOMED Sp. z o.o.
Astra Zeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
Portal Społecznościowy e-bobas.pl
ADAMED Sp. z o.o.
KRKA Polska Sp. z o.o.
Heel Polska Sp. z o.o.
XEROX POLSKA Sp. z o.o.

Archiwum