1 lipca 2009

NFZ – aktualizacja

W sprawach dotyczących Narodowego Funduszu Zdrowia prosimy dzwonić do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

• Wystawianie recept refundowanych
(22) 582-84-23

• Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
(22) 582-84-08

• Wystawianie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
(22) 480-43-28

• Podstawowa opieka zdrowotna
(22) 582-80-49

• Promocja zdrowia
(22) 582-80-20 lub 18

• Ratownictwo medyczne
(22) 480-43-79 lub 80

• Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne
(22) 582-80-14

• Leczenie szpitalne
(22) 582-80-26

• Programy terapeutyczne (lekowe)
(22) 582-81-17

• Rzecznik praw pacjentav
(22) 582-84-15

• Rzecznik prasowy
(22) 582-80-41

• Lecznictwo uzdrowiskowe
ul. Chałubińskiego 8
(22) 480-43-73

Archiwum