10 października 2009

Inauguracja

Z prof. dr. hab. med. Markiem Krawczykiem, rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, rozmawia Małgorzata Skarbek

Poprzedni rok akademicki był dobry dla uczelni. Otrzymała nowe obiekty. Wiele się działo. Czy i ten rok będzie równie bogaty?

Na szczęście nie poddaliśmy się sugestiom z początku roku, aby nie rozpoczynać żadnych nowych inwestycji, bo nie przewidziano na nie funduszy. Sfinansowaliśmy z własnych środków projekt budowy szpitala pediatrycznego. Trzeba przyznać, że widząc naszą determinację, minister Ewa Kopacz, zwróciła uczelni pieniądze wydane na ten cel. Na początku 2010 r. rozpoczniemy budowę tego szpitala w kampusie przy ul. Banacha. Kontynuujemy budowę Centrum Dydaktyczno-Informacyjno-Bibliotecznego, które jest niezbędne do pracy zarówno dydaktycznej, jak i naukowej studentom i pracownikom naszej uczelni.
Wczesną wiosną chcemy zacząć budowę ośrodka naukowego – Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych. Czekamy na decyzję Brukseli o przyznaniu nam środków unijnych na ten cel. Zaplanowana jest także następna inwestycja – ośrodek sportowo-rehabilitacyjny dla studentów. Mamy zgodę ministra sportu Mirosława Drzewieckiego na jego budowę. Obiekt będzie służył nie tylko celom rekreacyjnym, ale również jako miejsce ćwiczeń dla studentów rehabilitacji i odnowy biologicznej dla sportowców wyczynowych. Jesteśmy w trakcie przygotowywania projektu nowej placówki onkologicznej przeznaczonej do radioterapii już stosowanej oraz nowocześniejszej radioterapii hadronowej.

Uczelnia przygotowuje się do rozpoczęcia roku akademickiego. Jak będzie przebiegać uroczystość inauguracyjna?

Inauguracja tegorocznego roku akademickiego wyższych szkół medycznych ma charakter centralny. Z okazji 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie odbędzie się właśnie w stolicy i my – Warszawski Uniwersytet Medyczny – organizujemy ją 9 października w Teatrze Wielkim. Miejsce to wybraliśmy, aby podkreślić niezwykłą wagę jubileuszowej uroczystości.
W przeddzień, 8 października odbędzie się w Warszawie spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych, na którym omówimy najważniejsze problemy dydaktyki i lecznictwa w szpitalach klinicznych.
Wieczorem tego dnia w kościele parafialnym pod wezwaniem Opatrzności Bożej, przy ul. Dickensa odprawiona zostanie msza św. inauguracyjna. Zwykle odbywała się ona w kościele akademickim św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu. Ale doszliśmy do wniosku, że stosowniej jest, aby odprawiona była w naszym – Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – kościele parafialnym. Będzie ją celebrować kilku księży: ks. Prymas Józef Glemp, duszpasterz służby zdrowia ks. Józef Jachimczak, ksiądz rektor kościoła św. Anny Jacek Siekierski, ks. dr Marek Szumowski, duszpasterz akademickiej służby zdrowia oraz proboszcz ks. Tadeusz Aleksandrowicz. Po mszy zostanie poświęcona kaplica św. św. Kosmy i Damiana, ufundowana przez naszą uczelnię.
Program centralnej inauguracji w następnym dniu przewiduje kilka punktów. Każdy rektor immatrykuluje jednego studenta ze swojej uczelni. Prof. Andrzej Zoll wygłosi wykład inauguracyjny. Będzie on poświęcony zagadnieniom wspólnym medycyny i prawa. Ponadto zostaną wręczone odznaczenia państwowe, resortowe i medale za zasługi dla naszej uczelni pracownikom, którzy wnieśli szczególny wkład w jej rozwój.
Wieczór galowy to oprócz koncertu, premierowe wykonanie hymnu naszej uczelni (słowa Jacek Cygan, muzyka Miłosz Bembinow), a następnie otwarcie wystawy rysunków Grzegorza Szumowskiego. Jest to artysta, który przygotował ok. 140 karykatur – portretów najsłynniejszych lekarzy warszawskich. Rysunki te znajdą się także w 5-tomowym wydawnictwie, przygotowanym z okazji naszego jubileuszu. Pierwszy tom „Złota Księga Medycyny Warszawskiej” będzie poświęcony najznamienitszym postaciom medycyny w przeszłości, zaczynając od Staszica, drugi zawierać będzie poczet rektorów i dziekanów, trzeci – poczet doktorów honoris causa, czwarty – karykatury luminarzy medycyny warszawskiej, piąty – dzieje stołecznej medycyny w ikonografii i fotografii. Cała seria będzie gotowa już w dniu inauguracji.

Archiwum