24 listopada 2009

60 lat po dyplomie – Rocznik 1944-1949

Po raz pierwszy w dziejach Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Medycznej urządzono w tym roku odnowienie dyplomów lekarskich po 60 latach od absolutorium – mówi dr Jerzy Bokwa. – Uroczystość miała miejsce 6 czerwca 2009 roku i to my, studiujący w latach 1944-1949, byliśmy jej bohaterami. Studia rozpoczęliśmy podczas okupacji, kontynuowaliśmy w czasie wojny i po jej zakończeniu. We wrześniu 1945 roku zaliczyliśmy I rok i zostaliśmy studentami II roku medycyny. W 1949 roku 200 osób otrzymało absolutorium. Istnieje zwyczaj odnawiania dyplomów po 50 latach, ale my czekaliśmy na to wydarzenie 60 lat, ponieważ w dokumentach Akademii Medycznej nasz rocznik nie istniał. Dużo czasu minęło, zanim dokumenty zostały skompletowane. Listy absolwentów nie udało się odnaleźć. Odtwarzaliśmy ją wspólnymi siłami, z pamięci.
„Zaczynaliście Państwo swoje studia medyczne w niezwykle trudnych warunkach i okolicznościach – przypomniał dziekan I Wydziału Lekarskiego WUM prof. Mirosław Wielgoś, otwierając uroczystość. – Z pewnością ich przebieg w wielu przypadkach mógłby posłużyć za treść bestsellerowej książki czy scenariusza do filmu. Studiowaliście Państwo na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego; musiało minąć kilkadziesiąt lat, aby Państwa uczelnia odzyskała w swej nazwie uniwersytecki pierwiastek – dziś jesteśmy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, a jego I Wydział Lekarski jest bezpośrednim kontynuatorem i spadkobiercą Wydziału, który wypromował Państwa przed 60 laty”.
„Państwo, którzy przyszliście do Waszej Alma Mater, aby po 60 latach wznowić dyplomy, jesteście ze wszech miar rocznikiem wyjątkowym – powiedział w swym przemówieniu rektor WUM prof. Marek Krawczyk. – Studiowaliście medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego w najcięższym powojennym okresie. Siłą własnej determinacji i wsparcia Waszych bliskich ukończyliście studia i swoje życie poświęciliście medycynie. To tu się wszystko zaczęło, tu są Wasze korzenie, tu jest Wasza Alma Mater. Stąd, wyposażeni przez Waszych Profesorów w wiedzę i kierunkowskazy moralne, poszliście w świat, aby leczyć ludzi”.

Rektor przypomniał czterech dziekanów Wydziału Lekarskiego z tego okresu, profesorów: Witolda Orłowskiego, Tadeusza Butkiewicza, Franciszka Czubalskiego i Antoniego Dobrzańskiego. Prof. Franciszek Czubalski był dziekanem od 1945 r. do 1947 r., kiedy to został rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Po trzech latach, gdy utworzono Akademię Medyczną, został jej pierwszym rektorem.
Spośród 68 żyjących absolwentów rocznika 1949 tylko 34 osoby mogły osobiście odebrać dyplomy. Pozostałym nie pozwolił na to stan zdrowia. Ale dwaj dziewięćdziesięciolatkowie: doktorzy Hieronim Jędras i Edmund Midak, którzy wciąż pracują, lecząc bezpłatnie pacjentów i udzielając się społecznie, przybyli, jak zawsze niezawodni.
Do trudnych studenckich początków wróciła w swym wystąpieniu starościna roku dr Natalia Pietruczuk-Mąkowska, przypominając, że to prof. Tadeuszowi Butkiewiczowi zawdzięczają swoje studia w Warszawie, ponieważ chciano ich skierować do Lublina. Studia rozpoczęło około 200 osób, po roku połowa odeszła, ale przybyli nowi: z Lublina, Łodzi, Poznania, a także przedwojenni studenci. Dr Mąkowska wspominała Klub Medyka na ul. Oczki, który stał się ich drugim domem. Prezesem Klubu był, nieżyjący już, Bogdan Kleczkowski. Organizowano bale, wycieczki i obozy w górach i nad morzem. Jerzy Bokwa zorganizował wiele obozów studenckich w Borowicach pod Karpaczem, gdzie Koło Medyków otrzymało cztery wille, a on nimi administrował. Przy odgruzowywaniu Warszawy mieli samochód do wywożenia gruzu z napisem: „Medycy, chluba stolicy, na ulicy”.
Dr Mąkowska zaapelowała do kolegów, by opisywali swoje przeżycia, jak dr Jerzy Bokwa, który wydał dwie książki zawierające wspomnienia ze studiów i z pracy.
Po wręczeniu dyplomów rektor odznaczył 7 osób z tego grona Medalem im. Tytusa Chałubińskiego za szczególne zaangażowanie i wkład pracy w podtrzymywanie więzi społeczności akademickiej WUM. Otrzymali je: dr Jerzy Bokwa, dr Hieronim Jędras, prof. Stefan Kruś, doc. Edmund Midak, dr Natalia Pietruczuk-Mąkowska, prof. Danuta Weyman-Rzucidło i prof. Emilia Woźniak-Torbicka (na fot.).
Uroczystość odnowienia dyplomów nie była pierwszym spotkaniem po latach. Od 1974 r., kiedy wspólnie świętowali 25-lecie absolutorium, były następne „lecia”. Po zjeździe z okazji 50-lecia, który w 1999 roku zorganizowali sami w Klubie Lekarza, spotykają się regularnie, co miesiąc.

ed

Archiwum