22 listopada 2009

Informatyka w medycynie

Związek Powiatów Polskich, Konfederacja Pracodawców Polskich oraz STOMOZ zorganizowały 27 października br. konferencję nt. „Rozwiązania informatyczne w medycynie”. „Puls” był patronem medialnym narady.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Jakub Szulc, wiceminister zdrowia, Jacek Paszkiewicz, prezes NFZ, Leszek Sikorski, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych
w Ochronie Zdrowia, przedstawiciele GUS, instytucji związanych z ochroną zdrowia oraz organizatorów.
Procesy informatyzacyjne, dość zaawansowane w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego, w ochronie zdrowia przebiegają wolno. Sztandarowy projekt
z tego zakresu – Rejestr Usług Medycznych został wprowadzony tylko na Śląsku. Realizowany centralnie, właściwie nie wyszedł poza fazę pilotażową.
Wiele instytucji prowadzi rejestry różnego typu na własny użytek (ok. 100), ale ich dużą wadą jest to, że są niespójne. W związku z tym nie ma możliwości koordynacji między nimi. Zdaniem Leszka Sikorskiego konieczna jest przebudowa infrastruktury informacyjnej, stworzenie podstawy prawnej oraz zagwarantowanie źródeł finansowania dla tych działań. Początkiem skoordynowanej pracy powinno być przygotowanie elektronicznego modelu bazy danych, w tym rejestrów medycznych, który umożliwi wymianę zainteresowanym podmiotom. mkr

Archiwum