11 grudnia 2009

Głuchota w dzieciństwie

W październiku 2009 r. odbyło się spotkanie naukowe – „V International Symposium on Childhood Deafness” pod patronatem Europejskiej Akademii Otologii i Neurootologii oraz przy współpracy Politzer Society, Societa Italiana Audiologia e Foniatria, Societa Italiana Otorinolaringoiatria Pediatrica oraz Associazione Ricerca Scientifica Impianti Cocleari.

Głównym tematem konferencji był stan obecny i perspektywy w zakresie diagnostyki, terapii i rehabilitacji dziecka z różnymi problemami słuchu, głosu i mowy. Szczególnie dużo uwagi poświęcono aktualnym wyzwaniom i rozszerzeniu wskazań do stosowania implantów słuchowych – ślimakowych, ucha środkowego i wszczepianych do pnia mózgu w różnych jednostkach chorobowych i rodzajach niedosłuchu. Wiele wykładów zostało poświęconych zachowaniu resztek słuchowych oraz łączonej stymulacji akustyczno-elektrycznej, która zmienia poglądy na współczesne możliwości poprawy słyszenia w przeróżnych okolicznościach i zaburzeniach słuchu. Inne ważne tematy poruszane podczas konferencji to: niepowodzenia w otochirurgii ucha środkowego, leczeniu wad wrodzonych ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego; wykorzystanie w diagnostyce audiologicznej i otologicznej najnowszych sposobów obrazowania CT i fMRI; diagnostyka centralnych zaburzeń słuchu u dzieci; badania przesiewowe w różnych grupach wiekowych, do których zaczyna się przygotowywać Europa.
Dyskusja toczyła się wokół ostatnich wyzwań, przed jakimi stawia nas decyzja Komisji Europejskiej zwracająca uwagę na konieczność ograniczenia poziomu natężenia dźwięku w różnego rodzaju odtwarzaczach. Oznacza to wykonanie przez nasze środowisko wielkiej pracy, by nie zakłócić z jednej strony tego, co wiąże się z relaksem, rozwojem językowym pod wpływem muzyki, czasem wręcz terapią muzyką, a niepożądanymi efektami słuchania głośnej muzyki.Jako przykład negatywnego oddziaływania hałasu na coraz większą grupę dzieci podawano polskie wyniki badań przesiewowych u dzieci szkolnych, prowadzone od lat przez Instytut. Wskazują one na przemijające szumy uszne u prawie co trzeciego dziecka oraz inne zaburzenia słuchu u około 20 proc. Wnioski zostały opracowane na podstawie blisko 150 tysięcy badań.

Henryk Skarżyński

Archiwum