14 marca 2010

U nas w samorządzie

Dyżury członków Prezydium ORL

Mieczysław Szatanek – przewodniczący ORL (środa, piątek, godz. 10.00-16.00);
Marta Klimkowska-Misiak – wiceprzewodnicząca ORL (piątek – godz. 10.00-16.00);
Krystyna Miekus-Pączek – wiceprzewodnicząca ORL (środa – godz. 12.00-16.00 – Delegatura w Radomiu; piątek – godz. 12.00-14.00 – ORL w Warszawie);
Krzysztof Makuch – wiceprzewodniczący ORL (wtorek – godz. 14.00-16.00, środa – godz. 9.00-13.00, piątek – godz. 10.00-13.00);
Ładysław Nekanda-Trepka – sekretarz ORL (codziennie w godzinach pracy);
Julian Wróbel – z-ca sekretarza ORL (środa – godz. 8.30-14.00);
Andrzej Sawoni – skarbnik ORL (środa, piątek – godz. 12.00-16.00);
Renata Dmowska – członek Prezydium (środa – godz. 12.00-14.00);
Roman Olszewski – członek Prezydium (środa, piątek – godz. 14.00-16.00);
Wiesław Dideńko – członek Prezydium (piątek – godz. 12.00-16.00).

W związku z pytaniami
napływającymi do biura OIL w Warszawie,
uprzejmie informujemy, że
spółka brokerska „Medbroker”
nie ma rekomendacji
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie.

Adresy do kolportażu

Redakcja miesięcznika „Puls” bardzo prosi
wszystkich lekarzy o weryfikowanie adresów
do kolportażu „Pulsu” i „Gazety Lekarskiej”
(zmiany adresu, rodziny lekarskie, które nie chcą otrzymywać kilku egzemplarzy pism i tym podobne).
e-mail:
lub tel. 22-542-83-14, fax 22-542-83-15

Wszystkich kolegów, którzy pragną uczestniczyć w działalności Komisji Współpracy z Zagranicą ORL zapraszam na najbliższe zebranie, które odbędzie się w 16 kwietnia 2010 r., o godz. 14.00, w siedzibie OIL przy ul Puławskiej 18.

Dr n. med. Krzysztof Schreyer
przewodniczący
Komisji Współpracy z Zagranicą

Archiwum