17 maja 2010

Rehabilitacja w Szpitalu Wolskim

7 kwietnia br. otwarto w Szpitalu Wolskim zmodernizowany Zakład Rehabilitacji Leczniczej.

Dotychczas Zakład działał w rozproszeniu, w kilku pawilonach. Obecnie otrzymał zmodernizowane pomieszczenia po dawnej pralni na parterze pawilonu nr 7.
Na 270 m kw. usytuowano pracownie fizykoterapii, kinezyterapii i masażu, gabinet lekarski, salę gimnastyczną, szatnie z węzłami sanitarnymi oraz pokój wypoczynkowy. Zakład przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Proces rehabilitacji monitorowany będzie przez lekarza specjalistę fizykoterapii.
Dzięki zainstalowaniu nowego sprzętu oferta lecznicza Zakładu rozszerza się o zabiegi krioterapii, masaż limfatyczny (mechaniczny), podciśnieniową elektroterapię, master terapię oraz ergometry kończyn.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 1,25 mln zł, w tym 1,1 mln to dotacja z Urzędu m.st. Warszawy.

mkr

Archiwum