16 października 2010

Z Mazowsza

SPZZLO Warszawa-Żoliborz – „Teraz Polska”!
Jeden z najlepszych zakładów lecznictwa otwartego w Warszawie, kierowany przez dyr. Małgorzatę Załawę-Dąbrowską, dołączył do 426 laureatów wcześniejszych edycji konkursu „Teraz Polska” (godłem tym nagradzane są polskie produkty i usługi najwyższej jakości). Zostały wyróżnione: Poradnia Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży do lat 18 oraz Ośrodek Dzienny dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Szajnochy 8. Poradnia zaczęła działać prawie 30 lat temu dzięki zaangażowaniu Marii Borkowskiej – i dziś zapewnia kompleksową opiekę medyczną na najwyższym światowym poziomie. Obecnie pieczę nad ośrodkiem sprawuje Barbara Kolczak-Ciok. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na najwyższy poziom świadczonych usług jest profesjonalna kadra, odpowiednio dobrana pod kątem psychologicznym i stale podnosząca swoje kwalifikacje.
Fakt, że publiczny zakład opieki zdrowotnej pokonał wiele firm prywatnych, jest dowodem na to, że chcieć znaczy móc.

kb

Niepokonani
W dniach 30 sierpnia – 4 września br. w Olsztynie odbyły się I Mistrzostwa Europy w Ratownictwie Medycznym. Najlepsi okazali się ratownicy z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie.
Na zawodach, w których rywalizowało 39 ekip z Europy i USA, przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie zdobyli dwa pierwsze miejsca, Mistrzostwo Europy (Magdalena Szulc, Marcin Borkowski i Krzysztof Romanowski) i tytuł Najlepszego Polskiego Zespołu.

Inwestycje w przychodniach
Dzięki unijnemu dofinansowaniu w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer pacjenci mogą liczyć na osobiste, elektroniczne konto z wszystkimi informacjami o chorobach. Przychodnia Lekarska Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola-Śródmieście przeprowadzi natomiast dzięki unijnym środkom modernizację i zakup nowoczesnego sprzętu. W sumie dofinansowanie unijne na placówki wyniesie ponad 12 mln zł.

Nowy szpital w Otwocku
7 września br. otwarto nowy prywatny szpital – Europejskie Centrum Zdrowia Otwock im. Fryderyka Chopina.
ECZ Otwock to pierwszy w Polsce wielospecjalistyczny prywatny szpital z rozszerzoną specjalnością onkologiczno-kardiologiczną. Wyposażony jest w najnowocześniejszy w Polsce sprzęt do diagnostyki obrazowej. Ośrodek świadczy usługi medyczne zarówno w ramach kontraktu NFZ, jak i komercyjnie. ECZ Otwock posiada oddziały: onkologii i chemioterapii, kardiologii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, urologii, ginekologii, kardiologii i radiologii interwencyjnej, OIOK, OIOM. W najbliższym czasie zostanie uruchomione ambulatorium ze specjalistycznymi gabinetami, apteka centralna z pełnoprofilową pracownią cytostatyków, pracownia histopatologii oraz laboratorium analityczne. W szpitalu jest 86 łóżek wyposażonych w system monitorowania funkcji życiowych, 18 stanowisk do chemioterapii oraz 4 sale operacyjne. Pacjenci mają zagwarantowaną opiekę medyczną wybitnych specjalistów. Merytorycznie ich pracę wspiera rada naukowa ośrodka, w skład której wchodzą między innymi profesorowie: Cezary Szczylik, Grzegorz Opolski, Andrzej Borówka, Tadeusz Orłowski, Olgierd Rowiński, Hanna Szwed, Marek Niezgódka.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Glińcu zmodernizowany
Remont trwał od kwietnia do sierpnia 2010 r. Wartość inwestycji – to prawie 200 tys. zł. Oprócz termomodernizacji (współfinansowanej ze środków WFOŚiGW w wysokości 35 718 zł w ramach przyznanej pożyczki) w ośrodku zdrowia dobudowano kotłownię. W ramach modernizacji wybudowana została także pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła rodzenia w Grójcu
Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu otworzyło szkołę rodzenia. Zajęcia są płatne.
W szkole rodzenia odbywają się zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia. Przyszłe mamy uczą się technik oddychania, relaksacji i masażu, przygotowujących do porodu i rodzicielstwa. Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Grójcu prowadzi 8 oddziałów: chirurgiczny, neurologiczny, pediatryczny, ginekologiczno-położniczy, neonatologii, intensywnej terapii, chorób wewnętrznych z pododdziałami intensywnej opieki kardiologicznej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej, rehabilitacji oraz dział radiologii. W sumie posiada 269 łóżek. Prowadzi też 16 poradni specjalistycznych i zajmuje się transportem sanitarnym.
Grójecki szpital jest prowadzony przez spółkę ze stuprocentowym udziałem samorządu powiatowego.

bpk

Archiwum