25 maja 2011

Rok 2011 – rokiem pracy delegata

Delegaci na XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zatwierdzili budżet Izby na kolejny rok oraz sprawozdania z działalności organów Izby. Dyskutowali również nad ostatnimi rozwiązaniami ustawowymi dotyczącymi reformy ochrony zdrowia. Zdecydowali także o powołaniu Rzecznika Praw Lekarza.
Obrady Zjazdu rozpoczęło wystąpienie prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza, który krótko streścił działania Naczelnej Izby Lekarskiej w ostatnim roku. Prezes zrelacjonował m.in. spotkanie Prezydium NRL z Milanem Kubkiem – prezesem Czeskiej Izby Lekarskiej.
– Prezes Kubek opowiadał o szczegółach akcji „Dziękujemy, odchodzimy”, której przeprowadzenie spowodowało porozumienie z rządem mające na celu wzrost wynagrodzeń czeskich lekarzy – mówił Hamankiewicz.

Czy będzie protest?
Dodał, że związki lekarskie planują organizację takiej akcji w Polsce. Zastrzegł jednak, że samorząd lekarski nie może organizować protestu, jednak może wspierać lekarzy finansowo i logistycznie podczas takiej akcji.
Prezes przypomniał również o zgłaszaniu aktów agresji wobec lekarzy, a także o tym, aby dokonywać wpisów do Krajowego Rejestru Niedorzeczności w Ochronie Zdrowia, oraz podziękował lekarzom z OIL w Warszawie, którzy włączają się w prace Naczelnej Izby lekarskiej, odniósł się również do pakietu ustaw zdrowotnych, nad którym trwają prace w parlamencie.
– Projekty tych ustaw przedstawiono nam do konsultacji we wrześniu, mieliśmy bardzo mało czasu na zaopiniowanie tak obszernych dokumentów. Spotkaliśmy się w sprawie pakietu z wiceministrem zdrowia Jakubem Szulcem. Wypracowaliśmy też wspólne stanowisko co do tych projektów z organizacjami ochrony zdrowia. Strona rządowa zgodziła się na uwzględnienie wielu naszych uwag do projektów tych ustaw – mówił prezes NRL.
Ubolewał jednak nad tym, że mimo protestów samorządu projekt ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty znosi lekarski staż podyplomowy, przypomniał, że uczelnie medyczne nie są przygotowane do przeprowadzenia szkoleń stażowych w trakcie studiów lekarskich. Wskazywał też na niekorzystny zapis ustawy refundacyjnej, w której brak zróżnicowania wysokości kar umownych w przypadku nieprawidłowości w realizacji umów z NFZ dotyczących wypisywania recept na leki refundowane.
Prezes wręczył też najwyższe odznaczenie samorządu lekarskiego – Meritus Pro Medicus – doktor Róży Walc. Odznaczenie przyznawane jest lekarzom oraz innym osobom szczególnie zasłużonym dla środowiska samorządu lekarskiego.

Potrzebna praca u podstaw
Mieczysław Szatanek, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, przedstawił sprawozdanie z działalności Rady w ostatnim roku i zaapelował do delegatów o wytężoną pracę na rzecz samorządu.

Będzie Rzecznik Praw Lekarza
Delegaci zdecydowali o powołaniu Rzecznika Praw Lekarza wraz z zastępcami i biurem obsługującym RPL. Dotychczas działał zespół, który zajmował się przypadkami łamania praw lekarzy.

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Ożywioną dyskusję wśród delegatów wzbudziła kwestia ujawnienia wynagrodzeń pracowników Izby. W całej sprawie nie chodzi jednak o pensje działaczy, ponieważ są jawne. Sprawa dotyczy pracowników administracyjnych. O ujawnienie ich zarobków występowała przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Anna Wilmowska-Pietruszyńska.
Dyrektor OIL w Warszawie Włodzimierz Cerański przypomniał, że OKR dostała wszelkie materiały dotyczące zarobków pracowników administracyjnych, jednak zestawienia te były pozbawione danych osobowych, ponieważ zgodnie z opiniami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nie wolno ich ujawniać bez zgody pracowników. Poinformował, że część pracowników nie zgodziła się na ujawnienie swoich pensji. Jednak Przemysław Chmielewski z OKR przekonywał, że Komisja powinna otrzymać takie dokumenty, ponieważ jest upoważniona do kontroli wydatków Izby. Prezes Szatanek oświadczył, że nawet jeśli złamie prawo i zostanie ukarany, to ujawni pensje pracowników administracyjnych. Przypomniał jednak, że pracownicy biura OIL zarabiają niewiele.

Piotr Kaczmarek

Archiwum